Wizy do USA

Wygasanie dokumentów imigracyjnych – paszport, wizy, status, dokumenty potwierdzające uprawnienie do wizy

16.08.12 08:30
Pytania dotyczące wygasania dokumentów imigracyjnych takich jak paszport czy wizy należą do najczęściej zadawanych przez wybierających się do Stanów. By cieszyć się legalnym i bezproblemowym pobytem w USA, wszystkie istotne dokumenty muszą być w jak najlepszym porządku. Przyjrzyjmy się więc czasowym i ilościowym limitom, którym podlegają twoje dokumenty.

Wygaśnięcie paszportu 

Nie możesz udać się do USA bez ważnego paszportu. To właśnie w paszporcie znajdzie się twoja wiza – warto więc uprzednio upewnić się, że nie jest on u progu końca okresu ważności. Bez ważnego paszportu twoja wiza nie będzie miała żadnej wartości. Gdy już jednak posiadasz paszport, który niedługo straci ważność, a znajdująca się w nim wiza ma jeszcze przed sobą kilka lat „życia” – nie masz powodu do zmartwień. Rozwiązanie twojego problemu jest prostsze niż myślisz. Wystarczy, że postarasz się o nowy paszport, jednocześnie zachowując stary. Odpowiedniemu urzędnikowi pokażesz więc stary paszport z obowiązującą wizą i całkiem nowy paszport. Warto zatem zapamiętać, że wygaśnięcie paszportu nie zmusza cię do ponownego starania o wizę.

Wygaśnięcie wizy 

Znamienne jest, iż spora ilość osób starających się o wizy nie rozumie tak naprawdę, czym one są i do czego uprawniają. Wiza daje ci prawo do ubiegania się o zgodę na wjazd na terytorium USA, a także prawo do określonych przywilejów, gdy już się tam znajdziesz. Oznacza to, iż wydanie wizy nie jest równoznaczne z wydaniem zgody na przekroczenie amerykańskiej granicy – zgodę taką wydaje pracownik Customs and Border Protection (CBP), którego spotkasz na lotnisku, w porcie bądź przejściu granicznym. Zapozna się on ze wszystkim twoim dokumentami, zada ci kilka pytań, i zadecyduje czy, i jak długo będziesz mógł zostać w USA. Jakie ma to znacznie z punktu widzenia wygasania wizy? Wiza jest wydawana na konkretny okres – może być to rok, dwa czy nawet dziesięć lat. Tak długo jak wiza jest ważna, możesz za jej pomocą ubiegać się o pozwolenie na przekroczenie amerykańskiej granicy – wiza nie określa, jak długo możesz zostać w USA. Dozwolony czas twojego pobytu w Stanach ustala wspomniany pracownik CBP na podstawie wizy i innych przedstawionych przez ciebie dokumentów, wydając ci formularz I-94. Co oznacza więc wygaśnięcie wizy? Jeśli wygasła ona przed twoim przybyciem do USA, musisz ją koniecznie odnowić. Jeśli wygasła natomiast podczas twojego pobytu w Stanach, nie musisz wracać, pod warunkiem, że wciąż ważny jest twój formularz I-94. Możesz także oczywiście opuścić Stany Zjednoczone i wrócić do kraju, by odnowić wizę. Ma to jednak sens tylko wtedy, jeśli chcesz podróżować także poza USA podczas okresu ważności twojego formularza I-94.

Ile razy mogę użyć jednej wizy? 

W przypadku zdecydowanej większości wiz nie jest określone jak wiele razy możesz z nich skorzystać. Oznacza to, że dopóki nie wygasną, możesz do woli wykorzystywać je, by ubiegać się o zgodę na wjazd do USA. Niektóre wizy mogą być jednak wykorzystane tylko jeden raz – gdy raz przekroczysz dzięki nim amerykańską granicę, a następnie opuścisz USA, nie będziesz już w stanie wrócić z tą samą wizą. Są przypadki, gdy wielokrotne używanie wizy, choć teoretycznie legalne, jest podejrzane i może doprowadzić do przykrych konsekwencji. Dobrym przykładem jest częsta praktyka używania wizy turystycznej do tego, by mieszkać w USA na stałe. Osoba taka, myśląć, że znalazła lukę w systemie, przebywa w USA przez 6 miesiący - tak długo jak pozwala jej na to wiza turystyczna, następnie opuszcza USA, by niemal natychmiast wrócić. Taka taktyka nie działa jednak na dłuższą metę i gdy historia podróży wykaże, iż osoba taka spędza większość czasu w USA na wizie turystycznej, może długo nie otrzymać kolejnej zgody na wstęp do USA.

Formularz I-94 

Jak już wspomniałem, formularz I-94 to niewielka biała karta, którą dostaniesz od urzędnika CBP, gdy pozwoli ci na przekroczenie amerykańskiej granicy. To właśnie data, którą znajdziesz w tym formularzu oznacza jak długo możesz zostać w USA. Urzędnik CBP decydując jak długo potrwa twój pobyt w USA bierze pod uwagę wiele czynników – bardzo ważne są dokumenty potwierdzające twoje prawo do danego typu wizy (tylko w przypadku niektórych wiz). Jeśli jest to np. zaświadczenie ze szkoły o odbywaniu w USA rocznego kursu, który zakończy się np. 17 października, urzędnik właśnie taką datę wpisze w formularzu I-94. Nie oznacza to, że USA opuścić musisz dokładnie tego dnia. Możesz zrobić to kilka dni później, ważne, aby pobytu w Stanach nie przeciągać i jak najszybciej po wygaśnięciu formularza I-94 wrócić do swojego kraju. Jeśli przeciągniesz swój pobyt o więcej niż kilka dni, dobrze, byś miał ku temu istotny powód, i to taki, o którym mógłbyś poinformować urzędnika CBP – w przeciwnym razie możesz mieć poważne problemy z uzyskaniem wizy w przyszłości.

W praktyce data wygaśnięcia twojej wizy, data na dokumentach potwierdzających twoje prawo do danej wizy oraz data na formularza I-94 są najczęściej takie same. Może się jednak zdarzyć, iż urzędnik CBP wpisze w twoim I-94 datę wcześniejszą niż ta z twoich dokumentów. Jeśli przydarzy ci się taka sytuacja, a chcesz w USA zostać tak długo, jak implikują tamte dokumenty, będziesz zmuszony w odpowiednim momencie ubiegać się o przedłużenie pobytu.

Dokumenty i certyfikaty potwierdzające status 

W przypadku niektórych typów wiz nie wystarczy wizyta w konsulacie. Będzie musiał „powalczyć” także na innych frontach. Np. w urzędzie imigracyjnym (wizy H, L, O, P, Q), by uzyskać aprobatę petycji, bądź w szkole czy u pracodawcy (wizy F, M i J), by uzyskać specjalne zaświadczenia. Takie zaświadczenia czy petycje, jako dokumenty wskazujące cel twojej podróży (nauki w szkole, szkolenia itp.) i opisujące jej szczegóły, powinny dostarczyć wskazówek co do daty rozpoczęcia i zakończenia twojego pobytu w USA. Zostaną one wykorzystane do ustalenia dat na twojej wizie i formularzu I-94. Gdy udajesz się z taką wizą do USA, koniecznie musisz wziąc ze sobą także owe dokumenty.

Status 

Choć rzadko, od czasu do czasu zdarza się, że status (np. status studenta szkoły wyższej czy status pracownika tymczasowego w zawodzie nierolniczym) uzyskany dzięki wizie wygasa przed datą zamieszczoną w formularzu I-94. Najlepszym przykładem są studenci. Gdy z jakiegoś powodu przestaną być studentami, nie mogą dłużej przebywać w USA na wizie uprawniającej ich do studiowania. 

Różne wizy wymagają od ciebie różnych działań – w kolejnych artykułach będą one szczegółowo omawiane. Jednak bez względu na to o jaką wizę się starasz, warto zdawać sobie sprawę z ograniczeń ilościowych i czasowych jakie są z nimi związane, a także potrafić sobie z nimi radzić. Może to zaoszczędzić naprawdę dużo czasu i nerwów.

Adrian Senecki

comments powered by Disqus