Wizy do USA

Wizy - podstawowe informacje

07.06.12 18:14
W niniejszym artykule garść porad i podstawowych informacji na temat wiz. Szereg szczegółowych informacji znajdą Państwo w kolejnych artykułach z tej kategorii, a także na stronie amerykańskiej ambasady w Warszawie. Polecamy także śledzenie aktywności ambasady na popularnych portalach społecznościowych - facebook, twitter i youtube.

Jako wizę rozumiemy powszechnie pisemne pozwolenie na przekroczenie granicy drugiego państwa. Wiza wydawana jest przez przedstawiciela konsularnego danego państwa lub w niewielkim stopniu przez urzędnika celnego przy przekraczaniu granicy. Zazwyczaj jest to naklejka lub adnotacja dodana do paszportu. Wizy mogą być jednorazowe, co oznacza koniec ważności dokumentu w momencie opuszczenia odwiedzanego państwa, jak i wielokrotnego wjazdu. W tym wypadku wiza ma określoną trwałość czasową, w trakcie trwania której posiadacz wizy może przekraczać granicę docelowego państwa więcej niż jeden raz.

Wiza amerykańska

Wiza Amerykańska wydawana jest w Konsulacie Stanów Zjednoczonych lub też przez Ambasadę. Nie jest ona jednak gwarancją wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych, pozwala ona jedynie ubiegać się o wjazd na terytorium USA - decyzja ta ostatecznie podejmowana jest przez pracownika Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego na granicy i to on określa długość naszego pobytu.

Wizy imigracyjne i nieimigracyjne

Wizy wjazdowe w Stanach dzielimy na imigracyjne i nieimigracyjne. Te pierwsze przeznaczone są dla osób posiadających najbliższych członków rodziny na terenie USA, stałych rezydentów oraz tzw. wizy 'narzeczeńskie'. Wizy nieimigracyjne przeznaczone są dla każdego kto nie zamierza na stałe osiedlić się w Stanach. Właśnie to udowodnić musimy w rozmowie z konsulem, która przeprowadzana jest zawsze w wypadku wnioskowania o wizę amerykańską.

Opłaty wizowe

A co z opłatami? Aktualne znaleźć można na stronie ambasady amerykańskiej w Warszawie, pod adresem polish.poland.usembassy.gov/wizy/oplaty. Potwierdzeniem wpłaty jest kwit bankowy lub poświadczenie przelewu pocztowego, który pozostaje w Ambasadzie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wizy dla obywateli Polski wydawane są bezpłatnie (w przeciwieństwie do niektórych krajów, gdzie wydanie wiz wiąże się z dodatkowymi kosztami). Istnieją również okoliczności zwolnienia z opłat wizowych - dotyczą przede wszystkim osób starających się o wizy typu A (dyplomaci), G oraz NATO.

Poniżej najważniejsze rodzaje wiz:

A1/A2         dyplomaci i przedstawiciele rządu

A3              personel pomocniczy dla posiadaczy wiz A-1/A-2

B1/B2         osoby podróżujące służbowo i turystycznie

C-1             tranzyt

C-1/D         członkowie załogi samolotu i statku

E-1/E-2       inwestorzy i przedsiębiorcy    

F-1             studenci

G-1-4          przedstawiciele organizacji międzynarodowych

G-5             personel pomocniczy posiadaczy wiz G-1-4

H               tymczasowa praca i praktyka

J-1             dziennikarze

L                au pairs, work and travel

M-1            studenci- szkolenia zawodowe

NATO 1-6   przedstawiciele nato

NATO-7      personel pomocniczy dla posiadaczy wiz NATO 1-6

O               osoby o wyjątkowych uzdolnieniach lub osiągnięciach

P               sportowcy, artyści, wykonawcy estradowi

Q              wymiana kulturalna

R               pracownicy religijni

Szczegółowo o kategoriach wizowych w artykułach "Rodzaje wiz nieimigracyjnych- część 1"  i "Rodzaje wiz nieimigracyjnych - część 2".

W Ambasadzie

Po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty będziemy zobligowani do ustalenia terminu  indywidualnej rozmowy z Konsulem, w trakcie której będziemy musieli przedstawić swój cel podróży do Stanów i odpowiednio go uargumentować. Rozmowa ta na pewno może okazać się stresująca, radzimy więc przygotować się do niej w sposób szczególny i poświecić trochę czasu na przygotowanie odpowiedzi. Konsul zobligowany jest do ustalenia celu podróży, a celowe zatajanie informacji o prawdziwym powodzie wyjazdu może skutkować dożywotnim zakazem wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Ubiegających się o wizę, którzy dostali odpowiedź odmowną uspokajamy - mimo braku formalnej możliwości złożenia odwołania od negatywnej decyzji, istnieje możliwość przedstawienia nowych okoliczności konsulowi i tym samym ponowne ubieganie się o wizę. W takiej sytuacji należy ponownie przygotować się do rozmowy z konsulem oraz przygotować dokumenty odwoławcze oraz Elektroniczny Wniosek/Formularz Wizowy DS-160.

Przekroczenie pobytu w USA

W przypadku przekroczenia pobytu wyznaczonego przez wizę lub naruszenie prawa imigracyjnego, a co za tym idzie - decyzji odmownych o przyznaniu kolejnej wizy,  istnieją możliwości ubiegania się o ponowne rozpatrzenie podania. Jest to waiver konsularne, czyli “uchylenie zakazu otrzymania wizy”. Polega ono na przedstawieniu nowych argumentów, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu sprawy.

Ile można przebywać w USA?

Często zadawanym pytaniem jest okres pobytu, na jaki może sobie pozwolić posiadacz wizy - czy jest to termin wizy, czy też okres określony przez urzędnika celnego na granicy amerykańskiej? Otóż ostateczną decyzje o ilości czasu, jaki będziemy mogli spędzić na terytorium USA określa urzędnik imigracyjny.

Wszelkie dokumenty, które potrzebne będą nam do rozpoczęcia starania o amerykańską wizę znajdziemy na stronie Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce.

comments powered by Disqus