Wizy do USA

Wiza B-1 (biznesowa) i B-2 (turystyczna) - poradnik

27.08.12 07:52
Niniejszy artykuł poświęcony jest wizom niemigracyjnym kategorii B-1 (wiza biznesowa) i B-2 (wiza turystyczna). To szczególnie istotny artykuł i szczególnie istotne wizy. Oba typy wiz należą do najbardziej popularnych. To właśnie z wizy B-1 skorzystasz, gdy zechcesz udać się do USA w celach służbowych, z kolei wiza B-2 jest twoim celem w przypadku planowanej wizyty dla przyjemności. Wizy te są ze sobą dość mocno związane, dlatego wygodnie jest rozpatrywać je jednocześnie. Warto wiedzieć choćby, że angielski termin „Visitor Visa” odnosi się do obu typów wiz z literką „B”. W tym artykule dowiesz się dla kogo dokładnie przeznaczone są wizy B-1 i B-2 i jak się o nie ubiegać. Poznasz także szereg porad związanych z ubieganiem się o te wizy.

Dla kogo przeznaczone są wizy B-1 i B-2?

Wiza B-1 jest dla ciebie, jeśli zamierzasz udać się do USA w celach biznesowych, najczęściej wykonując polecenie pracodawcy zlokalizowanego poza granicami USA. W żadnym wypadku nie uprawnia ona do pracy w USA, tzn. działania na rzecz amerykańskiego pracodawcy. Czasami granica pomiędzy dozwolonymi i niedozwolonymi czynnościami okazuje się dość niewyraźna. Generalnie posiadacz wizy B-1 może w Stanach Zjednoczonych:

 • Prowadzić negocjacje
 • Namawiać podmioty do dokonania kupna/sprzedaży/inwestycji
 • Dokonywać inwestycji/zakupów
 • Uczestniczyć w spotkaniach biznesowych na pełnych prawach
 • Poszukiwać i ewaluować potencjalnych pracowników
 • Prowadzić badania

Wiza B-1 nie uprawnia natomiast do prowadzenia firmy na terenie USA, pobierania wynagrodzenia od firmy/organizacji zlokalizowanej w Stanach, a także uczestniczenia w sportowych i rozrywkowych imprezach jako sportowiec/artysta. 

Wiza B-2 to z kolei przedmiot zainteresowania osób wybierajacych się do Stanów dla przyjemności, czyli najczęściej po prostu na wakacje, bądź w celu skorzystania z usług medycznych. Posiadacze wiz B-2 otrzymują zazwyczaj pozwolenie na pobyt w USA na okres do 6 miesięcy, z kolei posiadacze wizy B-1 na okres roku. Data ostatniego dnia twojego dozwolnego pobytu w USA znajdzie się w formularzu I-94, który otrzymasz od urzędnika Customs and Border Protection (CBP) (Więcej na temat wygasania wiz w artykule Wygasanie dokumentów imigracyjnych).

Obywatele krajów uczestniczących w Programie Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) zazwyczaj, mimo że mają taka możliwość, nie korzystają z wiz B-1 i B-2. Program ten pozwala im udać się do USA na maksymalnie trzy miesiące w celach biznesowych bądź dla przyjemności bez konieczności ubiegania się o wizę. Oznacza to, iż w ramach tego programu otrzymują możliwości zbliżone od tych oferowanych przez wizy B-1 i B-2. Maksymalny dozwolony pobyt jest jednak krótszy i nie jest możliwe ubieganie się na miejscu o jego przedłużenie.

Co z paszportem?

Ubiegając się o wizy B-1 i B-2 musisz przedstawić paszport, którego data ważności przekracza spodziewaną datę opuszczenia USA o co najmniej 6 miesięcy.

Jak ubiegać się o wizy B-1 i B-2?

Proces ubiegania się o wizy typu B składa się zasadniczo z dwóch etapów – przygotowanie potrzebnych dokumentów i zaprezentowanie ich na spotkaniu z amerykańskim urzędnikiem w konsulacie lub ambasadzie USA.

Twój komplet dokumentów składać się będzie z formularza lub formularzy, zazwyczaj wypełnianych przez Internet, a także szeregu innych dokumentów, które musisz zgromadziś samodzielnie. W przypadku wiz B-1 i B-2 są to:

 • Formularz DS-160 – wypełnia go każda osoba ubiegająca się o wizę. Dzieci nie stanowią wyjątku. Należy wypełnić go i wysłać za pośrednictwem Internetu. By umówić się na rozmowę w konsulacie niezbędny jest dziesięciocyfrowy numer kodu kreskowego znajdujący się na stronie potwierdzającej złożenie formularza. Stronę tę należy wydrukować – jest jednym z wymaganych podczas rozmowy dokumentów.
 • Wydruk potwierdzenia umówionej rozmowy
 • Wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160
 • Zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 • Ważny paszport i poprzednie paszporty
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty wizowej w Banku Pocztowym.
 • Dokumenty potwierdzające wskazywany przez ciebie cel wizyty w Stanach, np. wydruki ustaleń hotelowych, planu podróży, a także takie, które mogą przekonać urzędnika, że nie zamierzasz pozostać w USA na stałe, innymi słowy, skorzystasz z wizy zgodnie z jej zastosowaniem. Może to być dowód posiadania nieruchomości, inne akty własności, dokumenty świadczące o zatrudnieniu na terenie Polski, co oznacza, że po powrocie z USA czeka na ciebie praca, zaświadczenia o obowiązku kredytowym bądź o studiowaniu. Wszystkie dokumenty wymienione w tym podpunkcie nie są niezbędne, ale mogą się przydać.

 

Klikając tutaj, znajdziesz się na stronie, z której należy skorzystać, by umówić się na spotkanie w Ambasadzie lub Konsulacie Stanów Zjednoczonych. Pamiętaj, że już na tym etapie musisz mieć przygotowany numer paszportu, numer potwierdzenia z Banku Pocztowego oraz dziesięciocyfrowy numer kodu kreskowego, co oznacza, iż umawiając się na spotkanie musisz być już dawno po wypełnieniu formularza DS-160 i uiszczeniu opłaty za rozpatrzenie wniosku. Bez tych trzech numerów nie zdołasz umówić się na spotkanie.

 

Teraz czeka cię wizyta w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych. Pamiętaj, by wziąć ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty i te mniej niezbędne, na wszelki wypadek, też. Jeśli nigdy wcześniej nie ubiegałeś się o wizę, najprawdopodobniej wciąż masz wiele pytań. Spróbuję odpowiedzieć na jak najwięcej z nich:

Czy jako obywatel Polski mogę starać się o wizę w ambasadzie USA w innym kraju niż Polska?

Prawo pozwala ci na ubieganie się o amerykańską wizę w każdym konsulacie lub ambasadzie USA na świecie. Z wielu względów, jeśli jest to możliwe, powinieneś jednak załatwić to w Polsce. Ubieganie się o wizę w innym kraju niż ojczysty może zostać odebrane jako podejrzane. Mogłeś przecież w wyniku problemów z uzyskaniem wizy w ojczystym konsulacie udać się zagranicę, słysząc o mniejszych wymagniach i pobłażliwości urzędników w danym konsulacie zagranicą. Nie jest to rzadka praktyka. Jeśli jednak jesteś w stanie udowodnić, że przebywasz w zagranicznym kraju bo masz akurat do załatwienia ważne sprawy i ubieganie się o wizę w zagranicznym konsulacie jest po prostu wygodniejsze, możesz się zdecydować. Pamiętaj jednak, że w tej kwestii dobrze mieć solidne dowody. Zdecydownie nie powinieneś jednak korzystać z zagranicznych konsulatów, gdy zdarzyło ci się już w przeszłości złamać imigracyjne reguły – przebywałeś w USA dłużej niż miałeś do tego prawo, wykonywałeś czynności, na które nie zezwalał twój status itp. W takim przypadku, jeśli w ogóle uda ci się uzyskać wizę, to raczej tylko i wyłącznie w rodzimym konsulacie.

O co zostanę zapytany podczas rozmowy w ambasadzie?

Nie ma reguły. Konsul może zapytać cię o stan twoich finansów, próbując upewnić się, czy nie zamierzasz zostać w USA na stałe i czy jesteś w stanie się tam utrzymać. Niemal na pewno zapyta cię, jak długo zamierzasz pozostać w Stanach i czym generalnie będziesz się tam zajmował. Może poprosić o wymienione wcześniej zaświadczenia o planowanej podróży. Podczas rozmowy powinieneś pozostawać spokojny i szczerze odpowiadać na pytania urzędnika. Jeśli nie dasz mu powodów, by uważał, iż chcesz „oszukać system” i pozostać w USA po wygaśnięciu dozwolonego pobytu, wszystko powinno być w porządku.

Czy wizy B-1/B-2 są limitowane?

Nie. Nie ma określonej liczby wiz B-1/B-2. Nie ma obawy, że zabraknie ich dla ciebie.

Czy jeśli staram się o wizę turystyczną, muszę mieć zaplanowaną podróż do USA? Mogę postarać się o wizę „na zapas”?

Nie ma konieczności, byś udał się do USA natychmiast po otrzymaniu wizy. Jeśli otrzymujesz wizę na okres 10 lat, możesz wybrać się do Stanów (czyt. poprosić urzędnika CBP o pozwolenie na pobyt w Stanach) kiedy tylko zachcesz w ciągu tych 10 lat. Zaplanowana podróż i świadczące o niej dokumenty przyniesione na rozmowę wizową mogą ci jednak pomóc ją otrzymać.

Czy wiza wskazuje, jak długo mogę pozostać w USA?

Nie. Wiza wydawana jest na określony czas, może być to 2,5 czy 10 lat. Tak długo jak jest ważna możesz ubiegać się o pozwolenie na wjazd do USA. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie urzędnik Customs and Border Protection (CBP), które spotkasz na granicy, na lotnisku itp. – w zależności od tego, gdzie przekraczać będziesz amerykańską granicę. Urzędnik CBP przepyta cię, obejrzy twoje dokumenty i wyda ci formularz I-94. To właśnie w nim wpisze datę, która wskaże długość twojego pobytu. 

 

Artykuły poświęcone wizom nieimigracyjnym mają charakter ruchomy. Oznacza to, że podlegają nieustannej aktualizacji i mogą być modyfikowane z różnych przyczyn – z powodu zmian w prawie bądź po prostu w celu poszerzenia niektórych kwestii. Polecamy zapoznać się z podstawowymi artykułami dotyczącymi wiz:

Wizy amerykańskie – zacznij tutaj

Rodzaje wiz nieimigracyjnych – część 1

Rodzaje wiz nieimigracyjnych – część 2

Adrian Senecki

comments powered by Disqus