Wizy do USA

Rodzaje wiz nieimigracyjnych - część 2

18.08.12 20:13
W niniejszym artykule zapoznasz się z pozostałymi rodzajami wiz nieimigracyjnych. Pamiętaj, że jest wiele sposobów, by zasięgnąć szczegółowych informacji na temat każdego z najmniej nawet popularnych rodzajów wiz. Możesz skontaktować się z lokalnym biurem urzędu imigracyjnego (gdy mieszkasz w USA), z konsulatem amerykańskim bądź spotkać się z imigracyjnym prawnikiem. Możesz także zapoznać się z zarówno polsko- jak i obcojęzyczną literaturą poświęconą kwestii imigracji do USA. Pamiętaj także, iż z racji szybkich zmian w prawie imigracyjnym wartość mają przede wszystkim nowe wydania książek – nie kupuj książek wydanych później niż 1-2 lata temu. Warto także upewnić się, czy książka jest aktualizowana w Internecie – niektóre z wydawnictw informują o zmianach w prawie na swoich stronach internetowych, skrupulatnie aktualizując swoją książkę. Poniżej link do pierwszej części artykułu o rodzajach wiz nieimigracyjnych.

Rodzaje wiz nieimigracyjnych - część 1

 

K-1 – narzeczeni/narzeczone amerykańskich obywateli, przybywający do USA w celu zawarcia małżeństwa

K-2 – niepełnoletnie dzieci posiadaczy wiz K-1.

K-3 – dla zagranicznych małżonków obywateli USA, których petycja o przyznanie wizy imigracyjnej jest rozpatrywana. Petycję taką składa w urzędzie imigracyjnym amerykański małżonek/małżonka osoby ubiegającej się o wizę K-3. Posiadacz wizy K-3 może pozostać w USA, czekając na zatwierdzenie petycji oraz ubiegać się o pozwolenie na pracę.

K-4 – niepełnoletnie dzieci posiadaczy wiz K-3.

L-1, L-2 – wiza L-1 przeznaczona jest dla zatrudnionych w międzynarodowych korporacjach na wysokich stanowiskach badź wymagających specjalistycznej wiedzy, czasowo desygnowanych do pracy w USA, wiza L-2 dla ich małżonków i dzieci.

M-1, M-2, M-3 – wiza M-1 to przedmiot zainteresowania uczniów szkół zawodowych bądź innych nie-akademickich, innych niż językowe, wiza M-2 przeznaczona jest dla ich małżonków i dzieci, a M-3 dla obywateli Kanady bądź Meksyku udających się do USA w celu podjęcia edukacji zawodowej.

N-8 – dla rodziców pewnych szczególnych imigrantów (wizy imigracyjne typu SN).

N-9 – dla dzieci pewnych szczególnych imigrantów (wizy imigracyjne typu SN).

NATO-1,2,3,4,5 – dla przedstawicieli NATO przybywających do USA w celach służbowych, a także dla ich małżonków i dzieci (kolejne numery wiz odnoszą się do różnych rodzajów przedstawicieli NATO – urzędników wyższego i niższego szczebla, ekspertów itp.).

NATO-6 – cywile towarzyszący wojsku na misjach NATO, a także ich małżonkowie i dzieci.

NATO-7 – osoby towarzyszące, służba i inni pracownicy posiadaczy wiz NATO-1 – NATO-6, a także ich małżonkowie i dzieci.

O-1 – ludzie o nadzwyczajnych zdolnościach na polu nauki, sztuku, biznesu, sportu itp.

O-2- niezbędni współpracownicy/pomocnicy posiadaczy wiz Q-1.

O-3 – małżonkowie i dzieci posiadaczy wiz Q-1 i Q-2.

P-1, P-2, P-3, P-4 – wiza P-1 przeznaczona jest dla sportowców i artystów o międzynarodowej sławie oraz ich kluczowych współpracowników, P-2 dla artystów przybywających do USA w ramach rządowego programu wymiany, P-3 dla artysty bądź grupy artystów, którzy w USA zaprezentują unikalny kulturowo program, zarówno w celach rozrywkowych jak i edukacyjnych, a P-4 dla małżonków i dzieci posiadaczy wiz P-1, P-2 i P-3.

Q-1 – dla uczestników programów wymiany kulturowej.

Q-2 (walsh visa) – dla uczestników Irish Peace Process Cultural and Training Program

Q-3 – małżonkowie i dzieci posiadaczy wiz Q-1.

R-1 – księża i inni przedstawiciele uznawanych religii (tymczasowi pracownicy religijni).

R-2 – małżonkowie i dzieci posiadaczy wizy R-2.

S-1 – dla posiadaczy bardzo ważnych informacji stanowiących przedmiot zainteresowania władz federalnych bądź stanowych, bez których sukces dochodzenia/śledztwa będzie niemożliwy lub znacznie utrudniony.

S-5, S-6 – dla posiadaczy bardzo ważnych informacji, których zdradzenie wiązać się będzie z zagrożeniem zdrowia i życia. Informatorzy tacy mogą otrzymać wynagrodzenie za informacje.

S-7 – małżkonkowie i dzieci posiadaczy wiz typu S.

T – dla kobiet i dzieci, które znalazły się w USA jako ofiary handlu ludźmi, które współpracują z władzami i dodatkowo mają obiektywne przesłanki, by obawiać się powrotu do rodzinnego kraju.

T-2, T-3 – małżonkowie i dzieci ofiar handlu ludźmi.

TD – małżonkowie i dzieci posiadaczy wiz TN.

TN – związani z paktem NAFTA przedstawiciele z Kanady i Meksyku.

U – ofiary przestępstw, które miały miejse w USA, współpracujące z władzami.

U-2, U-3 – małżonkowie i dzieci posiadaczy wiz U-1.

V – małżonkowie i niepełnoletnie dzieci amerykańskich obywateli, czekający więcej niż 3 lata na otrzymanie zielonej karty i których petycja o przyznanie zielonej karty wpłynęła do Immigration and Naturalization Service (INS – poprzednik USCIS) przed 21 grudnia 2000 roku.

WB – uczestnicy programu Visa Waiver Program wybierający się do USA w celach biznesowych

WT – uczestnicy programu Visa Waiver Program wybierający się do USA w celach turystycznych.

Czytając dla kogo przeznaczone są kolejne typy wiz, nietrudno domyślić się, iż niektóre z nich dotyczą znacznie większych grup ludzi niż inne. Właśnie dlatego też na temat niektórych wiz dostępnych jest znacznie więcej informacji. Na naszym portalu postaramy się odpowiedzieć wyczerpująco na pytania dotyczące wszystkich rodzajów wiz. Jeśli jednak potrzebujesz szczegółowych informacji na temat rzadkich kategorii wizowych, nie wahaj się skontaktować z amerykańską ambasadą/konsulatem bądź imigracyjnym prawnikiem.

Adrian Senecki

comments powered by Disqus