Wizy do USA

Rodzaje wiz nieimigracyjnych - część 1

02.08.12 13:55
Amerykańskie prawo imigracyjne zna wiele rodzajów wiz pozwalających na tymczasowe przebywanie na terytorium Stanów Zjednoczonych. W tym i kolejnym (Rodzaje wiz – część 2) artykule poznasz je wszystkie.

Rodzaje wiz nieimigracyjnych - część 2

 

Gdy stajesz się posiadaczem tymczasowej wizy, amerykański rząd zakłada, że udajesz się do USA w konkretnym celu. Różnym celom wizyty odpowiadają kolejne typy wiz. Pamiętaj, że wizy nieimigracyjne bardzo różnią się od zielonych kart, nie tylko tym, iż w przeciwieństwie do nich pozwalają ci zostać w USA jedynie na pewien czas. Wiza jest generalnie łatwiejsza do uzyskania, ale znacznie łatwiej ją też stracić. Amerykański rząd może ci ją np. odebrać w tym samym momencie, gdy uzna, że możesz nie opuścić terenu USA po jej wygaśnięciu. Oznacza to, że posiadasz tzw. „immigration intent” – pod pozorem tymczasowej wizy ukrywasz zamiar zamieszkania w Stanach na stałe. Jeśli urzędnicy uznają, że to właśnie jest twoim zamiarem, nie tylko nie otrzymasz wizy, ale możesz także mieć duży problem, by uzyskać ją w przyszłości. Warto więc być szczerym i nie próbować oszukiwać urzędników i omijać przepisy. Jak już wspomniałem, różne wizy dedykowane są różnym celom pobytu i uprawnieniom posiadacza. Przyjrzyjmy się im:

 • A-1,A-2,A-3 – wizy A-1 przeznaczone są dla ambasadorów, ministrów i dyplomatów, a także ich małżonków i dzieci. Wizy A-2 wydawane są innym pracownikom zagranicznych rządów, ich małżonkom i dzieciom. Wizy A-3 to z kolei cel aplikacji współpracowników posiadaczy wiz A-1 i A-2, a także ich asystentów, służących i innych pracowników oraz, oczywiście, ich najbliższych – małżonków i dzieci.
 • B-1 – dla osób planujących wizytę w USA o charakterze biznesowym. Bardzo popularna kategoria wizowa.
 • B-2 (wiza turystyczna) – jest dla ciebie, gdy zamierzasz odwiedzić USA jako turysta, bądź w celu skorzystania z usług medycznych. Szeroko zakrojone wizyty „dla przyjemności”. Jedna z najpopularniejszych kategorii wiz.
 • C-1 – ubiegają się o nią osoby zainteresowane tranzytem przez terytorium USA w celu dotarcia do innego kraju. Tranzyt taki musi być natychmiastowy i ciągły, tzn., musi rozpocząć się wraz z pojawieniem się na terytorium Stanów Zjednoczonych i w miarę możliwości trwać bez przerwy, aż do opuszczenia USA.
 • C-2 – dla udających się do i opuszczających Kwaterę Główną ONZ w Nowym Jorku nad East River. Dotyczy pracowników zagranicznych rządów udających się do USA w celach zawodowych. Korzystają oni z tej wizy także w przypadku tranzytu przez terytorium USA.
 • D-1, D-2 – wizy dla członków załogi statku bądź samolotu, którzy znajdą się na terytorium USA i, w przypadku wizy D-1, opuszczą to terytorium tym samym pojazdem, lub, w przypadku wizy D-2, opuszczą go innym pojazdem.
 • E-1 – handlowcy z krajów, z którymi USA podpisało umowy handlowe, udający się do Stanów w celu prowadzenia interesów o charakterze handlowym, a także ich pracownicy, małżonkowie i dzieci. Liczba pracowników, których handlowiec weźmie ze sobą może być uzależniona od tego, czy uda mu się przekonać urzędników, że są mu oni niezbędni do prowadzenia działalności na terenie USA.
 • E-2 – sprawa ma się podobnie co do wizy E-1, z tym, że w tym przypadku dotyczy ona inwestorów, którzy przeprowadzili na terenie USA inwestycje o odpowiedniej wartości, a także ich pracowników, małżonków i dzieci. Nie ma ściśle określonego minimum, zarówno w przypadku handlarzy, jak i inwestorów, ale im mniejsza jest wartość ich transakcji, tym mniejsza jest szansa, że dostaną wizy E-1 i E-2.
 • F-1, F-2, F-3 – wiza F-1 przeznaczona jest dla zagranicznych studentów amerykańskich uczelni, także dla uczących się języka, F-2 dla ich małżonków i dzieci, a F-3 dla uczniów z Kanady i Meksyku, którzy podróżują przez amerykańską granicę jako studenci.
 • G-1, G-2, G-3, G-4, G-5 – seria wiz dyplomatycznych. Wizy G-1 przeznaczone są dla najważniejszych przedstawicieli zagranicznych rządów, którzy w USA zajmą się pracą dla organizacji międzynarodowych, w żadnym wypadku nie swoimi osobistymi sprawami. Wiza G-2 przeznaczona jest dla przedstawicieli zagranicznych rządów niższej rangi. O wizę G-3 postarają się przedstawiciele zagranicznych rządów nie uznawanych przez USA, a także ich personel/pracownicy itp. Wiza G-4 przeznaczona jest dla pracowników organizacji zagranicznych, którzy w USA zajmą się pracą dla nich, a wiza G-5 dla osób towarzyszących, służących, pracowników itp. wszystkich ubiegających się o wizy kategorii G.
 • H-1B – bardzo ważna kategoria wizowa. Pozwala amerykańskim pracodawcom zatrudniać zagranicznych pracowników posiadających wyspecjalizowaną wiedzę i przystosowanych do wykonywania wymagajacych jej zawodów. Pracownicy muszą posiadać wyższe wykształcenie (co najmniej poziom bachelor – pierwszy stopień uniwersytecki). By starać się o tę wizę, musisz najpierw znaleźć w USA pracodawcę.
 • H-1C – przeznaczona dla pielęgniarek i pielęgniarzy. Dużą szansę na jej uzyskanie mają przede wszystkim osoby pracujące w obszarach, w których popyt na tego typu siłę roboczą jest szczególnie wysoki.
 • H-2A – dla zainteresowanych tymczasową pracą w sektorze rolniczym. Konieczne jest, by Departament Rolnictwa USA stwierdził braki w podaży pracowników do konkretnych zajęć.
 • H-2B – dla pracowników tymczasowych, którzy gotowi są podjąć pracę w zawodzie nierolniczym. By pozyskać pracownika z zagranicy, pracodawca musi najpierw upewnić się, że nie jest w stanie znaleźć posiadającego odpowiednie kwalifikacje pracownika na terenie Stanów Zjednoczonych. Kolejny ważny rodzaj wizy.
 • H-3 – dla planujących odbycie szkolenia/stażu itp.
 • H-4 – małżonkowie i dzieci ubiegajacych się o wizy H-1, H-2 i H-3.
 • I – wiza  dla przedstawicieli mediów z zagranicy. W trakcie procesu przyznawania tej wizy konsul sprawdzi między innymi, czy kraj ubiegającego się o wizę także wydaje takie dla przedstawicieli mediów amerykańskich. Warto wiedzieć, że przedstawiciele zagranicznych mediów zainteresowani tymczasową pracą na terenie Stanów Zjednoczonych nie mogą skorzystać z Programu Ruchu Bezwizowego, bez względu na to, czy kraj zainteresowanego uczestniczy w tym programie.
 • J-1 – odwiedzający USA w celach naukowych, do pracy czy na szkolenie w ramach programu wymiany (np. Work and travel USA) oficjalnie uznwanego przez Amerykańską Agencję Informacyjną (U.S. Information Agency).
 • J-2 – małżonkowie i dzieci posiadaczy wizy J-1.

 

To jeszcze nie wszystkie kategorie wizowe. Zapraszamy do drugiej części artykułu, w którym pozostałe rodzaje wiz, a także kolejna garść dotyczących ich porad.

Adrian Senecki

comments powered by Disqus