USA na co dzień

Dostęp do broni w Stanach Zjednoczonych cz. 1

08.06.12 01:12
Stany Zjednoczone znane są z liberalnego podejścia do wydawania pozwoleń na broń palną. Swobodny dostęp do niej jest silnie zakorzeniony w amerykańskiej kulturze i stanowi jedną z cech charakterystycznych amerykańskiego społeczeństwa. Wyraźnie kontrastuje to z polską rzeczywistością, gdzie dostęp do broni palnej jest ograniczony a pozwolenia wydawane niechętnie, nawet osobom wykorzystującym broń palną w celach sportowych. Postaram się w kilku artykułach przekazać najważniejsze informacje nt. posiadania broni w USA, przyprawiając suche fakty garścią ciekawostek i wartych uwagi linków.

Na początek dokonajmy ważnego rozróżnienia. Ubiegając się o broń palną, możemy otrzymać pozwolenie na CCW (carrying a concealed weapon – ang. posiadanie ukrytej broni) lub „open carry”. Pod pierwszym terminem rozumiemy prawne zezwolenie na posiadanie przy sobie ukrytej broni palnej. Mijany przez nas przechodzień, obsługująca nas kelnerka czy taksówkarz nie mogą jej zobaczyć. „Open Carry” to praktyka noszenia przy sobie broni „na widoku”, np. przy pasie. Część stanów wydaje pozwolenia zarówno na CCW, jak i „open carry”, część dopuszcza tylko CCW, Illinois jako jedyny stan nie wydaje pozwoleń na broń.

Stany pod względem polityki w zakresie posiadania broni możemy podzielić na cztery grupy:

  • nie wydające żadnych dokumentów o charakterze pozwolenia i zezwalające na posiadanie broni wszystkim obywatelom (unrestricted)
  • po spełnieniu przez obywatela odpowiednich kryteriów wydające pozwolenia bez dodatkowych przeszkód (shall-issue)
  • nie dające gwarancji, że po spełnieniu kryteriów pozwolenie zostanie wydane, lecz ich spełnienie jest konieczne, by wniosek mógł być wzięty pod uwagę (may-issue)
  • nie zezwalające na posiadanie broni (no-issue)

Tylko cztery stany pozwalają na posiadanie broni palnej zarówno na zasadzie CCW, jak i open carry, bez konieczności ubiegania się o żadne pozwolenia. Są to Alaska, Arizona, Wyoming (tylko dla swoich obywateli) i Vermont. Tylko ostatni z nich kwalifikuje się jednak do grupy pierwszej. Pozostałe wydają pozwolenia dla tych obywateli, którzy chcieliby mieć przy sobie swoją broń także poza granicami stanu. Obywatele Vermont, stanu niewydającego żadnych dokumentów, mają więc problem. Jeśli stan, do którego się udają nie wydaje specjalnych pozwoleń dla przyjezdnych, nie będą mogli legalnie posiadać na jego terenie broni. Bliska pierwszej grupy jest także Montana, w której bez przeszkód można mieć przy sobie broń za wyjątkiem autonomicznych obszarów miejskich, w granicach których obowiązuje bardziej restrykcyjne prawo i wymagane jest stosowne pozwolenie.

W kolejnych artykułach więcej o zasadach dotyczących posiadania broni w kolejnych stanach, a także o odwiecznej wojnie tych, którzy walczą o jeszcze większą swobodę jej posiadania, z tymi, którzy wcale nie uważają, iż swobodny dostęp do broni palnej dla każdego obywatela to dobry pomysł.  

Ciekawe strony internetowe dotyczące dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych:

OpenCarry.org

GeorgiaCarry.org

Free State Project

FOID

nvi

comments powered by Disqus