Praca w USA

Praca w USA - wizy

Praca w USA - wizy

08.04.13 19:24
Wielu obcokrajowców z najróżniejszych powodów marzy o pracy w Stanach Zjednoczonych. Jednych najzwyczajniej w świecie kusi perspektywa wyższych zarobków. Inni chcą lepiej poznać ten piękny i zróżnicowany kulturowo kraj. Wielu planuje pewnego dnia stać się posiadaczami amerykańskiego obywatelstwa. W tym artykule dowiesz się więcej na temat najpopularniejszych wiz dla zainteresowanych pracą w Stanach Zjednoczonych.

By otrzymać pracę w USA, potrzebujesz wizy. Te dzielimy na nieimigracyjne i imigracyjne. Wizy nieimigracyjne dla pracowników pozwalają na pracę dla amerykańskiego pracodawcy przez okres kilku lat (w zależności od wizy) i nie są podstawą do ubiegania się w przyszłości o prawo do stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Wiza imigracyjna z kolei, popularnie nazywana zieloną kartą, pozwala, po spełnieniu pewnych warunków, na zamieszkanie i pracę w USA na stałe. Jest jednak o wiele trudniejsza do zdobycia niż wizy nieimigracyjne.

Poniżej krótka charakterystyka różnych wiz nieimigracyjnych, które umożliwiają pracę w USA oraz różnych sposobów na otrzymanie zielonej karty.

Wizy nieimigracyjne dla pracowników

E-1 i E-2 – na przestrzeni lat Stany Zjednoczone zawarły i wciąż zawierają szereg umów o charakterze handlowym/inwestycyjnym itp. Obywatele krajów, które podjęły z USA taką współpracę mogą starać się o wizy E-1 i E-2. Wiza E-1 przeznaczona jest dla podmiotów zaangażowanych w międzynarodowy handel ze Stanami Zjednoczonymi. Handel ten musi być prowadzony na wystarczająco dużą skalę, by sprowadzenie pracownika do USA w celu zarządzania tymi stosunkami handlowymi miało sens. Stany Zjednoczone muszą być też głównym partnerem handlowym podmiotu (zwykle co najmniej 50% eksportu/importu do/ze Stanów ). Wiza E-2 działa na podobnej zasadzie, ale przeznaczona jest dla inwestorów (osób, które zamierzają zainwestować w USA dużą sumę pieniędzy). Wizy E-1 i E-2 są zwykle wydawane początkowo na 2 do 5 lat, ale mogą być przedłużone praktycznie bez ograniczeń. Oczywiście tak długo, jak prowadzony będzie przez posiadacza wizy handel/inwestycje w USA.

F-1 – wiza ta nie należy do pracowniczych. Jest przeznaczona dla zainteresowanych studiami w USA. Pozwala ona jednak na pewne formy zatrudnienia. Studiując w USA na wizie F-1 masz prawo do pracy zarobkowej na kampusie uczelni, ale w zakresie czasowym nie większym niż 20 godzin tygodniowo. Wiza F-1 obowiązuje zazwyczaj tak długo, jak jej posiadacz kontynuuje edukację w USA. Gdy przybywa do USA po raz pierwszy, otrzymuje on od imigracyjnego urzędnika formularz I-94, w którym zawarta jest data powrotu do kraju. W przypadku wizy F-1 jest to zwykle „D/S” (ang. duration of status), co oznacza możliwość pozostania w USA do końca okresu studiowania (innymi słowy – tak długo, jak nie wygaśnie jego status studenta).

H-1B – jedna z najważniejszych i najpopularniejszych wiz pracowniczych. Przeznaczona dla wykształconych specjalistów różnych dziedzin, choć szczególnie często starają się o nią informatycy, inżynierowie i inni przedstawiciele zawodów technicznych. Co roku wydawanych jest 85 tys. wiz H-1B. By otrzymać wizę H-1B, potrzebujesz oferty pracy od amerykańskiego pracodawcy. To właśnie ten pracodawca złoży dla ciebie petycję w Urzędzie Imigracyjnym. Wiza H-1B wydawana jest na 3 lata, ale może być przedłużona o kolejne 3. W przypadku gdy pracodawca zwolni swojego zagranicznego pracownika, zobowiązany jest opłacić jego podróż powrotną do domu nawet wtedy, gdy do zwolnienia doszło z winy tego pracownika.

H-2B – to kolejna popularna wiza pracownicza. O ile wiza H-1B przeznaczona jest głównie dla wykształconych pracowników, wiza H-2B dotyczy zarówno tych wykształconych, jak i nie posiadających specjalistycznej edukacji. Wiza ta umożliwia pracę w USA o charakterze tymczasowym, często sezonowym, wykluczając prace rolnicze, dla których istnieje osobna kategoria wizowa (H-2A). Co roku wydawanych jest 66 tys. takich wiz. Potrzebna jest oferta pracy od amerykańskiego pracodawcy. Ten ostatni musi też udowodnić, że nie jest w stanie znaleźć odpowiedniego pracownika wśród bezrobotnych Amerykanów. W tym celu zobowiązany jest przeprowadzić rekrutację, a następnie złożyć odpowiedni formularz potwierdzający brak chętnych wśród Amerykanów (Formularz 9142 – temporary labor certification). Wiza H-2B ważna jest zwykle rok, lecz pracodawca może ją przedłużyć do 3 lat. Po upłynięciu tego okresu i kilku miesiącach przerwy możliwa jest ponowna aplikacja. Część posiadaczy wiz H-2B stara się na bieżąco o przedłużenia i zmienia pracodawca, tak, by pozostać w USA 3 lata bez konieczności powrotu do kraju. Takie postępowanie nie jest zabronione, ale może utrudnić starania o kolejną wizę w przyszłości.

H-3 – wiza dla zainteresowanych odbyciem stażu/szkolenia w amerykańskich firmach, w tym w amerykańskich oddziałach zagranicznych przedsiębiorstw. W grę wchodzą tylko staże/szkolenia niedostępne w rodzimym kraju aplikującego. Choć wiza H-3 nie jest wizą stricte pracowniczą, została uwzględniona w tym artykule, gdyż pozwala ona na ograniczoną aktywność zawodową pod warunkiem, że jest ona związana z odbywanym stażem/szkoleniem i dla podmiotu, który przyjął aplikującego. Liczba tych wiz jest nieograniczona.

J-1 – to kolejna wiza pośrednio tylko związana z pracą w USA. Wiza J-1 to popularna kategoria wizowa dedykowana zainteresowanym uczestnictwem w programach wymiany studenckiej, stażem w USA i innymi krótkoterminowymi zajęciami w ramach określonego programu, które pomogą rozwinąć umiejętności, nabrać pewności, wzbogacić CV oraz, oczywiście, bliżej postać Stany Zjednoczone. W ramach wizy J-1 różni prywatni, akredytowani przez amerykański rząd organizatorzy aranżują wyjazd do USA w ramach jednej z kilkunastu kategorii, takich jak Work&Travel, Au Pair, Camp Counselor, Intern czy Trainer. W zależności od tego co Cię interesuje, powinieneś zgłosić się więc od razu do jednego z wielu organizatorów, który pomoże ci załatwić formalności.

L-1 – wiza L-1, nazywana też wizą wewnątrzprzedsiębiorstwową, umożliwia różnego rodzaju wykształconym specjalistom, menedżerom wyższych szczebli itp., którzy pracują dla pracodawcy zlokalizowanego poza Stanami Zjednoczonymi, ale posiadającego w USA filię, transfer do tej filii. Pracownik taki będzie więc mieszkał w USA, pracując niezmiennie dla tego samego pracodawcy co przed przyjazdem. Wiza L-1 ważna jest 3 lata, ale może być przedłużana o 2 lata, aż całkowita suma lat wyniesie 7 w przypadku menedżerów wyższego szczebla, bądź 5 w przypadku specjalistów.

Karta stałego pobytu Stanów Zjednoczonych - Zielona Karta

Wizy nieimigracyjne nie są Ci potrzebne, jeśli kwalifikujesz się do otrzymania wizy imigracyjnej – zielonej karty. Karta Stałego Pobytu Stanów Zjednoczonych, nazywana popularnie zieloną kartą, daje Ci prawo do zamieszkania w USA na stałe i pracy w całym kraju na niemal takich samych prawach jak obywatel. To wspaniałe możliwości, ale warto już teraz powiedzieć, że zieloną kartę nie jest otrzymać łatwo. Do tego jej posiadanie wiąże się z pewnymi obowiązkami. Np. koniecznością pozostawania w USA przez co najmniej 6 miesięcy każdego roku. W końcu nie zostałeś rezydentem po to, by rezydować w innym kraju niż USA:) W przypadku nie dostosowania się do tego i kilku innych ograniczeń, także w przypadku popełnienia poważnego przestępstwa, zielona karta może Ci zostać odebrana. Równocześnie umożliwia ona ubieganie się po jakimś czasie o amerykańskie obywatelstwo.

Zielone karty wydawane są w czterech kategoriach:

1) Wizy dla członków najbliższej rodziny obywatela USA (ang. Immediate Relatives)

Dla osób w tej kategorii dostępna jest nieograniczona liczba zielonych kart. Do członków najbliższej rodziny obywatela USA zaliczamy:

  • Małżonka/ę oraz dzieci w stanie wolnym, które nie ukończyły 21. roku życia
  • Rodziców obywatela USA (obywatel musi mieć co najmniej 21 lat)
  • Ojczyma/obecną żonę ojca oraz pasierba/pasierbicę obywatela USA
  • Wdowę/wdowca po zmarłym obywatelu USA
  • Dzieci adoptowane przez obywatela USA/skierowane do adopcji w Stanach i adoptowane przez obywatela USA

WAŻNE: Petycje o zieloną kartę dla swoich krewnych nie mogą być składane przez dziadków, ciotki, wujów, teściów i kuzynów

2) Inne wizy rodzinne (ang. Other Relatives)

Istnieje jeszcze kilka innych kategorii rodzinnych, które uprawniają do zielonych kart niektórych krewnych obywateli USA oraz posiadaczy zielonej karty (rezydentów). Liczba zielonych kart dla nich jest jednak ograniczona i często muszą oni czekać na upragniony dokument przez wiele lat. Zielone karty dostępne są dla:

  • Pozostających w stanie wolnym i posiadających więcej niż 21 lat dzieci obywatela USA
  • Niezamężnych córek, nieżonatych synów oraz małżonków/ek Rezydentów USA (posiadaczy zielonych kart)
  • Zamężnych córek i żonatych synów obywateli USA
  • Braci i sióstr obywateli USA (obywatel USA musi mieć co najmniej 21 lat)        

WAŻNE: Petycje o zieloną kartę dla swoich krewnych nie mogą być składane przez dziadków, ciotki, wujów, teściów i kuzynów

3) Wizy pracownicze

By otrzymać zieloną kartę poprzez zatrudnienie, w zdecydowanej większości przypadków należy posiadać konkretną ofertę pracy od amerykańskiego pracodawcy. Istnieje szereg podkategorii pracowniczych, z którymi możesz zapoznać się na stronie Ambasady USA w Polsce pod poniższym linkiem

polish.poland.usembassy.gov/pl_employment_based_iv.html

4) Wizy w ramach Programu Loterii Wizowej

Co roku organizowana jest tzw. Loteria Wizowa, w ramach której pula 55 tys. zielonych kart rozlosowywana jest komputerowo pomiędzy obywateli krajów, z których w ciągu pięciu ostatnich lat nie napłynęło do USA wielu imigrantów. Ma ona zatem na ceku uczynienie imigracji do USA bardziej różnorodnej.  Rejestracja do Loterii Wizowej na rok 2014 (DV-2014) zakończyła się 3 listopada 2012 roku. Z kolei już 3 października 2013 wystartuje rejestracja do DV-2015.

Polska była kilkukrotnie dopisywana i usuwana z listy krajów uczestniczących w Loterii. Od roku 2013 jest na niej po raz kolejny i jak dotąd na niej pozostaje. Polska najprawdopodobniej będzie uczestniczyć w DV-2015.

Zgłoszenia dokonywać należy za pośrednictwem strony www.dvlottery.state.gov. Zapoznaj się ze szczegółami programu, klikając tutaj (plik pdf).

WAŻNE: Zarejestrowanie się do udziału w Loterii Wizowej nie wiąże się z żadną opłatą. Jeśli kiedykolwiek otrzymasz żądanie zapłaty za udział w Loterii/uruchomienie procedury itp., możesz być pewien, że spotkałeś się z próbą oszustwa. Więcej na ten temat dowiesz się ze strony Ambasady USA w Warszawie – kliknij tutaj (http://polish.poland.usembassy.gov/loteria_wizowa_dv.htlm).

Artykuł przedstawia tylko najpopularniejsze wizy nieimigracyjne o charakterze pracowniczym. Nie uwzględnia np. wizy dla osób o wybitnych umiejętnościach/osiągnięciach O. Krótkie opisy wszystkich wiz nieimigracyjnych znajdziesz pod poniższymi linkami:

Rodzaje wiz niemigracyjnych – część 1

Rodzaje wiz niemigracyjnych – część 2

 

Polecamy skorzystanie z materiałów) udostępnianych przez Ambasadę USA w Warszawie pod adresami: polish.poland.usembassy.gov/wizy.html i ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visaapply.asp

nvi

comments powered by Disqus