Znane i wpływowe postacie w USA

Robert G. Clark, Jr.

Robert G. Clark, Jr.

Urodzony 3 października 1928 roku amerykański polityk ze stanu Mississippi. Był pierwszym Afroamerykaninem wybranym do stanowego parlamentu (Mississippi House of Representatives). W 1977 został pierwszym czarnoskórym prezesem komitetu w parlamencie Mississippi. Przypadł mu Komitet Edukacji, na którego czele stał przez 10 bardzo ważnych dla systemu edukacyjnego Mississippi lat, w trakcie których doszło do daleko idących reform szkolnictwa (Education Reform Act z 1982 i Vocational Education Reform Act z 1984).

comments powered by Disqus