Znane i wpływowe postacie w USA

James Buchanan

James Buchanan

Piętnasty prezydent Stanów Zjednoczonych - jedyny prezydent z Pensylwanii i jedyny, które przez całe życie pozostał kawalerem. Prezydentura (1857-1861) tego demokratycznego prezydenta okazała się dla niego dość rozczarowująca. Buchanan uznawany jest za prezydenta, który nie potrafił opanować gorących nastrojów panujących w kraju. Mimo, iż osobiście opowiadał się przeciw niewolnictwu, kwestię tę zdecydował się oddać w ręce Sądu Najwyższego, który postanowił, że nikogo nie wolno pozbawiać własności. Dotyczyło to także niewolników. Wyrok zadowolił południe kraju, gdzie praktykowane było na szeroką skalę niewolnictwo. Chciał uspokoić walki w Kansas, świeżo włączanym do kraju stanie. Pragnął, by został on włączony jako stan niewolniczy, ostatecznie jednak został ogłoszony stanem wolnym od niewolnictwa. Odbiło się to na popularności i autorytecie Buchanana. Gdy opuszczał urząd w 1861 roku, jego pozycja jako prezydenta była bardzo słaba. Krótko po zakończeniu jego kadencji wybuchła w USA wojna domowa (Wojna secesyjna).

comments powered by Disqus