Znane i wpływowe postacie w USA

Benjamin V. Cohen

Benjamin V. Cohen

Benjamin V. Cohen to polityk, którego kariera jako ważnego doradcy najważniejszych osób w USA rozciąga się od wczesnych lat 30-tych aż do końca lat 70-tych. Z zawodu prawnik, stał się kluczowym członkiem Brain Trust (specjalna grupa doradców) prezydenta Franklina D. Roosevelta. Podczas II wojny Światowej brał udział w przygotowywaniu Land-Lease Act, ustawy, która umożliwiła daleko idącą pomoc militarną krajom sprzymierzonym.  Poważnie zaznaczył także swój udział na konferencji w Dumbarton Oaks, gdzie sformułowano podstawowe zasady powstania i działania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uznawany był za genialnego wręcz twórcę aktów prawnych. 

comments powered by Disqus