USA - informacje

Wzrosły dysproporcje w zarobkach różnych grup etnicznych

Wzrosły dysproporcje w zarobkach różnych grup etnicznych

29.06.12 08:22 | USA na co dzień
Dysproporcje w zarobkach poszczególnych grup etnicznych zamieszkujących USA istnieją "od zawsze" - już dawno jednak nie były aż tak wyraźne. Średni dochód białej rodziny w Stanach Zjednoczonych wynosi ok. 110 tys. dolarów rocznie. Dochody Azjatów to ok. 70 tys. dolarów. Latynosi zarabiają średnio już tylko 7,5 tys. dolarów. Na ostatnim miejscu plasują się Afroamerykanie, których dochody sięgają zaledwie 5 tys. dolarów.

Oznacza to, że biali mieszkańcy USA zarabiają 22 razy więcej niż czarni, 15 razy więcej niż Latynosi oraz blisko o połowę więcej niż Azjaci. Badania przeprowadzone w 2005 roku pokazują, że jeszcze 7 lat temu białe rodziny amerykańskie były bogatsze 12 razy od afroamerykańskich i 8 razy od latynoskich. Dysproporcja pogłębiła się więc niemal dwukrotnie.

Gorsze wykształcenie, a co za tym idzie większe trudności na rynku pracy i bezrobocie uważa się za główne przyczyny kolosalnego zmniejszenia zarobków wśród przedstawicieli Afroamerykanów, Latynosów i Azjatów.

Na obniżenie zamożności wśród tychże grup ogromny wpływ miał także kryzys na rynku nieruchomości. Spadek cen mieszkań spowodował spadek wartości majątków, jakimi dysponują mieszkańcy USA.

comments powered by Disqus