USA - informacje

Wzrasta liczba "błyskawicznych" deportacji

08.05.13 09:53 | Wizy do USA | Illinois
W ostatnim czasie tysiące nielegalnych imigrantów z Chicago i okolic zostało deportowanych w zaskakująco błyskawicznych tempie - z pominięciem procedury sądowej. Illinois nie jest wyjątkiem. Takie procedury amerykańskie władze federalne stosują coraz częściej wobec nielegalnych imigrantów, którzy już po raz kolejny łamią prawo imigracyjne.

Mimo spodziewanej w najbliższym czasie reformy systemu imigracyjnego, w wyniku której przeważająca część nieleglanych imigrantów może otrzymać szansę na legalny pobyt, władze federalnie nie ustają w deportacjach. Szczególnie twardo U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) traktuje nielegalnych imigrantów, którzy powrócili do USA po uprzedniej deportacji. Dotyczy ich kontrowersyjna procedura "przyspieszonej deportacji", zgodnie z którą agenci ICE mogą podejmować decyzje o deportacji z pominięciem procedury sądowej.

W trybie zwyczajowym osoba zatrzymana za nielegalne przebywanie na terenie USA kierowana jest przed sędziego imigracyjnego, który podejmuje decyzje o jego przyszłości. W przypadku osób deportowanych już wcześniej ICE nie uważa tego kroku za konieczny.

Według Ricardo Wonga z chicagowskiego oddziału ICE takie podejście pozwala zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy podatników. Liczni komentujący zwracają jednak uwagę, że każdy, bez względu na status, powinien mieć w USA prawo do przesłuchania przed sądem.
 
Według statystyk ICE w roku 2012 w trybie "przyspieszonym" deportowano 86 405 osób - wzrost o ok. 21% w stosunku do roku poprzedniego. Rok 2012 był także rekodrowy jeśli chodzi o liczbę deportowanych skazanych przestępców - 225 390 osób to wzrsot o 55% w stosunku do roku 2011. Po raz kolejny spadła natomiast liczba obcokrajowców zatrzymanych na amerykańskich granicach i wysłanych z powrotem do własnego kraju - w 2012 roku takich przypadków było 69 957.
 
comments powered by Disqus