USA - informacje

Wykwalifikowani imigranci siłą Stanów Zjednoczonych

Wykwalifikowani imigranci siłą Stanów Zjednoczonych

21.06.12 14:09 | Wizy do USA
Amerykańscy ekonomiści twierdzą, że wysoko wykwalifikowani imigranci, pracujący w Stanach Zjednoczonych, niosą ze sobą znacznie więcej korzyści niż problemów dla amerykańskiej gospodarki.

Jeden z banków Rezerwy Federalnej z siedzibą w Dallas wydał coroczny raport wraz z załącznikiem, w którym ekonomiści Pia Orrenius i Madeline Zavodny przekonują do zwiększenia napływu wykształconych imigrantów do Stanów.

Orrenius i Zavodny udowadniają, że wykwalifikowani imigranci są niezbędnym dopełnieniem amerykańskich pracowników, których na rynku po prostu brakuje i że zwiększają oni wydajność i przedsiębiorczość w wielu dziedzinach. Dla przykładu, przedsiębiorcy-imigranci opracowują patenty dwukrotnie częściej niż ich amerykańscy koledzy. Zasilają także rządową kasę w stopniu dużo większym niż mniej wyedukowani imigranci z niej czerpią.

Badacze szacują, że na karty stałego pobytu, tzw. zielone karty oczekuje około miliona wykwalifikowanych pracowników. Tymczasem odsetek zielonych kart przyznanych w oparciu o zatrudnienie wynosi zaledwie 15 procent. Autorzy raportu nawołują do zmian.

comments powered by Disqus