USA - informacje

Warunki traktowania par homoseksualnych jak rodziny

12.10.12 09:01 | Wizy do USA
Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA (ang. Department of Homeland Security) opublikował kryteria, którymi powinni kierować się funkcjonariusze odpowiedzialni za sprawy imigracyjne decydując, czy partnerzy tej samej płci mogą być uznawani za rodzinę w sprawach dotyczących deportacji.

Opublikowane przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego dokument podpisany został przez trzech urzędników Agencji ds. Imigracji (ang. US Immigration and Customs Enforcement). Odpowiada on na pytania, które narosły w połowie ubiegłego roku, gdy agencja poinstruowała swoich pracowników o braniu pod uwagę "więzi oraz wkładu w rozwój lokalnej społeczności, w tym rodziny" przy rozpatrywaniu spraw deportacyjnych. Rodzina mogłaby być więc jednym z czynników stanowiących okoliczoności łagodzące przy decydowaniu o deportacji.

"Związki partnerów tej samej płci traktowane będą jako rodziny pod warunkiem, że tworzące je osoby:

  • Nie posiadają żadnych innych partnerów, pozostają parą i zamierzają zostać razem na stałe
  • Nie pozostają w związku małżeńskim lub innym związku z kimkolwiek innym
  • Zasadniczo mieszkają razem i dzielą także zobowiązania finansowe"

Dokument mocno podkreśla także, iż rodzina to tylko jeden z czynników branych pod uwagę w każdej indywidualnej sprawie. Nie pomoże on najprawdopodobniej w przypadku posiadania przez daną osobą kryminalnej przeszłości bądź, gdy już w przeszłości złamała ona prawo imigracyjne w jakikolwiek sposób.

comments powered by Disqus