USA - informacje

Ustawa STEM ponownie w Kongresie

Ustawa STEM ponownie w Kongresie

17.02.13 20:36 | Wizy do USA
Republikański członek Izby Reprezentantów Darrell Issa zaproponował do rozpatrzenia obu izbom Kongresu ustawę STEM, która ma za zadanie zwiększyć liczbę zielonych kart dla zagranicznych absolwentów amerykańskich uczelni reprezentujących kierunki matematyczne i techniczne. Poprzednie próby przegłosowania tej ustawy zakończyły się fiaskiem z powodu sprzeciwu części Demokratów.

Ustawa STEM (science, technology, engineering and mathematics), gdy zostanie przyjęta, przesunie 55 tys. zielonych kart obecnie wydawanych w ramach tzw. Loterii Wizowej do absolwentów amerykańskich uczelni z zagranicy, którzy ukończyli kierunek zaliczany do STEM, a więc przede wszystkim okołotechniczne i okołomatemtyczne.

Przesuwając wizy z Loterii Wizowej, ustawa STEM w praktyce likwiduje ten sposób ubiegania się o zieloną kartę. W ramach Loterii Wizowej co rok przyznwanych jest 55 tys. wiz przedstawicielom krajów, których obywatele nie są w USA dostatecznie reprezentowani liczbowo. Właśnie dlatego część Demokratów uznała ustawę STEM za rasistowską i choć popierają ideę większej liczby wiz dla absolwentow kierunków technicznych, stanowczo sprzeciwiają się osiąganiu tego kosztem Loterii.

Ustawa STEM jest mocno wspierana przez amerykańskie firmy sektora technicznego które potrzebują większej ilości wykształconych pracowników. Niewykluczone, że część zapisów ustawy STEM stanie się częścią szerszej reformy, zapowiedzianej przez prezydenta Baracka Obamę 2 tygodnie temu w Las Vegas.

comments powered by Disqus