USA - informacje

USCIS zmienia podejście do przedsiębiorców

USCIS zmienia podejście do przedsiębiorców

29.11.12 15:15 | Wizy do USA
Dyrektor Biura Imigracyjnego (USCIS) Alejandro Mayorkas zapowiedział wczoraj poważne zmiany w podejściu służb imigracyjnych do zagranicznych przedsiębiorców i inwestorów. Mayorkas wierzy, iż pomogą one w utrzymaniu silnej pozycji USA w światowej gospodarce.

Mayorkas przyznał, że w ostatnich latach USCIS nie zdołał wystarczająco dobrze przystosować się do szybkich zmian w gospodarce. Teraz ulegnie to jednak zmianie. Między innymi dzięki specjalnym szkoleniom, które przeszli oceniający aplikacje pracodawców o wizy H-1B dla zagranicznych pracowników. Szkolenia te mają zmienić sposób postępownia wobec tzw. start-upów, których przedstawiciele mieli do tej pory duży problem w staraniach o wizy H-1B, nie będąc traktowani tak samo jak tradycyjne biznesy. Kluczem jest więc zrozumienie przez imigracyjnych urzędników unikatowego modelu funkcjonowania start-upów i ich roli w pobudzaniu amerykańskiej gospodarki.

- 3 lata temu, gdybyśmy otrzymali petycję o wizę pracowniczą H-1B od przedsiębiorcy rozwijającego start-up, który otrzymał kapitał od firmy zajmującej się inwestycjami venture capital, prawdopdobnie odrzucilibyśmy ją. 

Mayorkas ogłosił inicjatywę "Entrepreneur Pathways", w ramach której uruchomiona została strona internetowa w prosty sposób przedstawiająca przedsiębiorcom możliwości wizowe jakie przed nimi stoją. USCIS współpracuje też z przedsiębiorcami, którzy zapoznają się ze szczegółami funkcjonowania systemu i proponowanymi zmianami, wyrażając na jego temat swoją opinię i proponując zmiany. Wszystkie te działania to część programu "Entrepreneurs in Residence".

Działania USCIS spotkały się z rzadko spotykaną aprobatą ekspertów, którzy, tak jak Vivek Wadhwa z Duke University, przekonują, iż imigranci to dla USA potężne źródło gospodarczej przewagi i innowacji. Według jego badań zagraniczni inwestorzy tylko w sektorze technicznym utworzyli od 2006 roku 560 tys. nowych miejsc pracy, generując ok. 63 miliardy dolarów przychodów ze sprzedaży. Wynik ten i tak jest jednak znacznie słabszy niż mógłby być, gdyby przeprowadzone zostały reformy ułatwiające wizowe starania zarówno dla zagranicznych pracowników jak i pracodawców.

comments powered by Disqus