USA - informacje

Ubędzie zielonych kart dla członków rodziny?

16.03.13 18:31 | Wizy do USA
Grupa senatorów z obu wiodących partii pracuje nad ustawą, która zreformuje amerykański system imigracyjny. Planują oni m.in. dokonać poważnych zmian w kwestii wiz imigracyjnych (zielonych kart) otrzymywanych przez pokrewieństwo.

Obecnie ok. 4,3 miliona osób czeka na przyznanie Karty Stałego Pobytu (zielonej karty) w jednej z kilku rodzinnych kategorii imigracyjnych. Zapotrzebowanie znacznie przekraczające roczne limity tego typu zielonych kart powoduje ogromne kolejki. 

Amerykański system imigracyjny przewiduje trzy podstawowe możliwości otrzymania zielonej karty: dzięki petycji członka rodziny będącego obywatelem USA lub posiadaczem zielonej karty (rodzinne), poprzez zatrudnienie (pracownicze) oraz dzięki tzw. Loterii Wizowej. Dziś ok. 2/3 wszystkich imigrantów otrzymuje zielone karty z przesłanek rodzinnych, a tylko ok. 14% przez zatrudnienie. Większość decydentów zgadza się, że te proporcje powinny się zmienić.
 
Republikanie popierają projekty, które powiększą liczbę dostępnych zielonych kart przyznawnych przez zatrudnienie (równocześnie wzrosłaby także liczba pracowniczych wiz nieimigracyjnych). Takie rozwiązania mocno wspierają również amerykańskie firmy zgłaszające zapotrzebowanie na wykształconych pracowników z zagranicy, szczególnie do pracy w sektorach technicznych.
 
Jedna z propozycji przewiduje wyeliminowanie kategorii przyznającej zielone karty zamężnym/żonatym dorosłym córkom i synom amerykańskich obywateli. To zwolniłoby ok. 90 tys.zielonych kart, które mogłyby powędrować do kategorii pracowniczych.
 
Międzypartyjna grupa senatorów planuje opublikować swój projekt kompleksowej ustawy imigracyjnej na początku kwietnia. Gorącym zwolennikiem przeprowadzenia reformy imigracyjnej, która prócz zmian w systemie wizowym przewiduje też utworzenie ścieżki do obywatelstwa dla nielegalnych imigrantów w USA, jest prezydent Barack Obama (na zdjęciu).
 
Więcej o rodzajach zielonych kart możecie przeczytać m.in. na stronie ambasady USA w Polsce w zakładce wizy imigracyjne.
comments powered by Disqus