USA - informacje

Start Loterii wizowej DV-2015

01.10.13 19:14 | USA na co dzień
Dziś o godzinie 18:00 czasu polskiego rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do Loterii wizowej DV-2015. Planowo ma ona potrwać do 2 listopada, choć równocześnie w każdej chwili możliwe jest jej przerwanie z powodu możliwych zmian w amerykańskim systemie imigracyjnym.
Udział w Loterii wizowej jest szansą na otrzymanie zielonej karty - Karty Stałego Pobytu Stanów Zjednoczonych, która uprawnia do przebywania, mieszkania oraz podjęcia pracy na terytorium USA. 
 
By wziąć udział w loterii, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.dvlottery.state.gov. Podane przez uczestników dane muszą być aktualne na dzień wypełniania formularza. Należy także pamiętać o nie używaniu polskich znaków (ąćęłóśńżź), zastępując je odpowiednio literami acelosnzz. Dla prawidłowego działania strony zaleca się korzystanie z przeglądarki Internet Explorer, choć nie zaobserwowano dotąd problemów z obsługą jej przez inne wiodące przeglądarki. Także na wyżej wymienionej stronie możliwe będzie sprawdzenie wyników losowania. Wówczas należy będzie podać numer potwierdzenia otrzymany po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 
Zgłoszenie do programu jest bezpłatne. Można go dokonać tylko raz. W przypadku wysłania więcej niż jednego zgłoszenia przez tę samą osobę, wszystkie te zgłoszenia będą nieważne. 
 
W loterii brać może udział każdy dorosły Polak, który spełnia przynajmniej jeden z dwóch warunków: posiada miminalnie wykształcenie średnie oraz przez minimum 2 lata w ciągu ostatnich 5 pracował w jednym z zawodów preferowanych. Listę tych zawodów można znaleźć O*Net Online Database po wybraniu kolejno opcji Find occupations i Job zone. Zawód preferowany powinien znajdować się w 4 lub 5 strefie zawodowej i posiadać wskaźnik SVP na poziomie co najmniej 7.
 
Tegoroczna Loteria wizowa może zakończyć się bardzo nagle. Jej końcem może okazać się nowa ustawa imigracyjna. Jednym z jej wielu postulatów pozostaje likwidacja tego sposobu ubiegania się o wizy. Jak na razie niewiele jednak wskazuje na to, by Republikanie i Demokraci szybko osiągnęli konsensus i tym samym przyjęli wspomnianą ustawę. Likwidacja Loterii wizowej jest postulatem Republikanów, którzy woleliby, aby wizy te zostały przekazane wykształconym pracownikom kierunków technicznych (wizy pracownicze).  
 
W ramach Loterii wizowej corocznie wybieranych jest 55 tys. obywateli krajów, z których w latach poprzedzających przeniosło się do USA stosunkowo niewiele ludzi. Celem programu jest zwiększenie różnorodności imigracji do USA.
comments powered by Disqus