USA - informacje

Sprzeciw wobec promowania tradycyjnych wartości

24.10.12 14:22 | USA na co dzień
Wyniki przeprowadzanego przez Instytut Gallupa od kilkunastu lat sondażu sprawdzającego opinie Amerykanów na temat tego, czy rząd powinien promować tradycyjne wartości po raz pierwszy wskazały na sprzeciw Amerykanów wobec tego pomysłu.

Sondaże przeprowadzane przez Instytut Gallupa w latach 1993-2004 wykazywały regularnie, iż zdecydowana większość Amerykanów popiera promowanie przez rząd tradycyjnych wartości. Z czasem liczba takich Amerykanów spadała jednak, osiągając 50% w roku 2005. Najnowszy sondaż przeprowadzony w dniach 6-9 września 2012 roku wykazał, że tylko 44% społeczeństwa nadal popiera działania rządu na rzecz promowania tradyjnych wartości. 52% jest przeciw.

Po roku 2000-nym największym poparciem tradycyjne wartości cieszyły się po zamachach terrorystycznych 11 września 2001 roku. Wóczas poparcie dla nich wynosiło 59%.

Jeffrey M. Jones z Gallup Politics uważa, iż spadek popacia dla rządowego wspierania tradycyjnych wartości to w dużej mierze rezultat niepopularnych rządów administracji Georga Busha. Jones wskazuje także na stopniowe liberalizowanie się poglądów Amerykanów w takich kwestiach jak prawa gejów i lesbijek czy legalizacji marihuany.

comments powered by Disqus