USA - informacje

Skomplikowana sytuacja starszych na rynku pracy

31.10.12 10:12 | Praca w USA
Spadł statystyczny wiek pracujących bądź szukających pracy Amerykanów - wykazały ostatnie badania. Co ciekawe, najnowsze obliczenia statystyczne wskazały jednocześnie, że wzrosła aktywność zawodowa starszych Amerykanów. Tylko pozornie fakty te są wobec siebie sprzeczne.

Współcześni Amerykanie faktycznie pracują dłużej, są jednak także rzadziej zatrudniani niż ich młodsi koledzy. Badania statystyczne przeprowadzone we wrześniu ujawniły, że pracowało wówczas 38% osób w wieku powyżej 55 lat. Dziesięć lat temu było to 34%. Innymi słowy: współcześnie istnieje większe prawdopodobieństwo spotkania pracujących 55-latków niż np. 20 lat temu. Jednocześnie statystyczny 55-latek ma mniejszą szansę na nową pracę teraz, niż gdy miał lat 35. Tendencja ta jest jeszcze wyraźniejsza w przypadku kobiet, które napłynęły do grupy pracujących w drugiej połowie XX wieku. 

Wraz z wyżem demograficznym lat 50. i 60. rośnie liczba osób, które przekroczyły 55 lat i nadal pracują. Im większą częścią populacji jest ta grupa, tym mniejszy odsetek osób, po których możemy spodziewać się pracy. Ten sam demograficzny wzorzec także wskazuje na gwałtowny wzrost liczby zatrudnionych starszych osób. Począwszy od września było ich 3,5 miliona więcej niż w czasie zakończenia recesji w 2009. Dodatkowo wśród reszty dojrzałej populacji ubyło ok. pół miliona miejsc pracy. Na skutek zmian demograficznych badanie populacji wykazuje więc po prostu większy odsetek osób po 55 roku życia. Wraz z mniejszą ilością miejsc pracy może to sprawiać wrażenie, jakoby pracodawcy rzeczywiście chętniej decydowali sie na zatrudnienie starszych Amerykanów.

comments powered by Disqus