USA - informacje

Sektor techniczny popiera reformę imigracyjną

09.03.13 19:36 | Wizy do USA
Amerykańskie firmy sektora technicznego w zdecydowanej większości popierają projekt kompleksowej ustawy imigracyjnej przygotowywany przez grupę ośmiu senatorów. Podobnie myśli większość organizacji przemysłu technicznego. Zgodnie przyznają one, że jest to najszybsza droga do otrzymania tego, na co czekają.

Amerykańskie firmy od wielu lat popierają projekty reform systemu imigracyjnego w odniesieniu do wysoko wykształconych spcjalistów z zagranicy, przede wszystkim inżynierów, informatyków itp. Brak takich pracowników na amerykańskim rynku to z jednej strony wynik małej popularności kierunków technicznych wśród studentów z USA, a z drugiej starzenia się społeczeństwa. Pozyskiwanie specjalistów z zagranicy pomaga amerykańskim firmom uzupełniać straty. Niestety, niewielka liczba wiz oraz skomplikowane procedury starania się o nie uniemożliwiają pozyskanie zagranicznych pracowników w wystarczającej ilości i wystarczająco szybko.

Do tej pory amerykańscy pracodawcy wspierali głównie projekty ustaw wyłącznie poświęcone wykształconym zagranicznym pracownikom. Ostatnie wypowiedzi polityków wyraźnie dają jednak do zrozumienia, że pożądane przez pracodawców zmiany, owszem, mogą stać się rzeczywistością, ale tylko w formie większej kompleksowej ustawy imigracyjnej, która obejmie wszystkie jej aspekty - nie tylko wykształconych pracowników do sektora technicznego.
 
Projekt ośmiu senatorów ("Gang of Eight") ma dużą szansę na wejście w życie, gdyż ma charakter kompleksowy i wspierany jest przez licznych polityków obu wiodących partii. Podstawowe założenia tego projektu to:
  • Utworzenie ścieżki do obywatelstwa dla 11 milionów nielegalnych imigrantów znajdujących się w USA
  • Wzmocnienie granicy z Meksykiem (celem ochrony przed nowymi nielegalnymi imigrantami)
  • Więcej zielonych kart dla zagranicznych absolwentów amerykańskich uczelni
  • Więcej wiz pracowniczych (szczególnie H-1B) dla pracowników z zagranicy oraz ułatwienie procedur ich przyznawania
  • Specjalna wiza dla pracowników niewykwalifikowanych, która pozwoliłaby na zatrudnianie np. w rolnictwie

Potencjalna ustawa imigracyjna zmusi też najprawdopodobniej pracodawców do używania systemu E-Verify, za pomocą którego mogą oni sprawdzić, czy zatrudniany przez nich obcokrajowiec jest w USA leganie. Drastycznie wzrosną wówczas kary za zatrudnianie tych nielegalnych.

comments powered by Disqus