USA - informacje

Rekordowo niski współczynnik urodzeń w USA

08.12.12 21:11 | USA na co dzień
Liczba urodzeń w USA osiągnęła w roku 2011 rekordowo niski poziom. Szczególnie pogorszyły się wskaźniki imigrantów.

Zgodnie z danymi federalnego National Center for Health Statistics w roku 2011 generalny współczynnik urodzeń wyniósł 63,2 urodzeń żywych na 1000 kobiet w wieku rozrodczym. To najgorszy wynik od lat 20-tych ubiegłego wieku - ostatnich, z których pochodzą godne zaufania dane.

Pomiędzy rokiem 2007 a 2010 liczba urodzeń spadła ogólnie o 7%. Co ciekawe, szczególnie duży spadek zanotowano wśród imigrantów - 13%. Spadek liczby urodzeń wśród kobiet urodzonych w USA wyniósł 5%. Mimo szczególnie dużego spadku w ostatnich latach, kobiety urodzone poza granicami USA nadal rodzą średnio więcej dzieci niż Amerykanki. W roku ubiegłym urodziły one 23% wszystkich dzieci przy 13-procentowym udziale imigrantów w amerykańskim społeczeństwie i 17-procentowym udziale urodzonych zagranicą kobiet wśród wszystkich kobiet w wieku rozrodczym.

Analizy think tanku Pew Research Center (PRC) przekonują, że główną przyczyną spadku liczy urodzeń był niedawny kryzys gospodarczy, który wciąż nie został jeszcze definitywnie odwołany. Stany, które w latach 2007-2008 najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu ekonomicznego, miały natępnie szczególnie słabe wskaźniki urodzeń w latach 2008-2009.

Więcej na ten temat tutaj - na stronach PRC (materiał w języku angielskim)

comments powered by Disqus