USA - informacje

Nowe źródło wytycznych dla pracowników USCIS

12.01.13 20:40 | Wizy do USA
Amerykański Urząd Imigracyjny (USCIS) rozpoczął wprowadzanie nowego internetowego podręcznika dla swoich pracowników na całym świecie. Zastąpi on istniejące dotychczas źródła wytycznych i ma przysłużyć się temu, by decyzje pracowników USCIS w sprawie m.in. wiz były bardziej konsekwentne.

Podręcznik nosi nazwę "USCIS Policy Manual" a jego pierwsze fragmenty dostarczone zostały pracownikom USCIS 7 stycznia. Zastąpi on dotychczasowe źródła wytycznych co do wiz i innych obszarów decyzyjnych pracowników USCIS, takie jak strona "USCIS Immigration Policy Memoranda" czy przewodnik "Adjudicators Field Manual".

- Wprowadzając do użytku podręcznik "USCIS Policy Manual", robimy kolejny krok w kierunku bardziej efektywnego i przejrzystego świadczenia usług wszystkim naszym klientom. Mamy nadzieję, że to posunięcie przyczyni się do osiągnięcia najwyższego poziomu konsekwencji w podejmowanych decyzjach.

W ostatnich latach owy poziom konwekwencji znajdował się pod ogniem krytyki. W październiku ubiegłego roku think tank National Foundation for American Policy (NFAP) zmienił w 2008 roku kryteria rozpatrywania wniosków o wizy pracownicze H-1B i L-1, w praktyce uniemożliwiają firmom przewidywanie, jaką szansę na zatwierdzenie mają ich wizowe petycje.

H-1B i L-1 to wizy tymczasowe umożliwiające pracę w USA. H-1B przeznaczone są przede wszystkim dla wykształconych specjalistów z zagranicy, szczególnie przedstawicieli zawodów technicznych i informatyki, choć nie są do nich ograniczone. Przyznawane są na 3 lata z możliwością przedłużenia o kolejne 3. Wiza L-1  pozwala firmom posiadającym oddziały w Stanach transferować do USA swoich pracowników na okres od 3 do nawet 7 lat.

comments powered by Disqus