USA - informacje

Nowe poradniki dla użytkowników E-Verify i SAVE

Nowe poradniki dla użytkowników E-Verify i SAVE

20.07.12 07:57 | Wizy do USA
Amerykański urząd imigracyjny (USCIS) powiadomił o udostępnieniu nowych przewodników dla użytkowników usług E-Verify i Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE). Nowe uaktualnienia zostały przygotowane w celu dalszego ułatwiania pracodawcom i agencjom świadczącym korzyści użytkowania programów.

Dwa nowe poradniki dla E-Verify dostępne są w sekcji publikacji strony E-Verify, znajdującej się na portalu amerykańskiego urzędu imigracyjnego pod adresem uscis.gov.

E-Verify jest internetowym systemem, który pozwala pracodawcom sprawdzać kwalifikacje i uprawnienia zatrudnianych pracowników zagranicznych. System porównuje informacje zebrane w formularzu I-9 (Employment Eligibility Verification) z danymi znajdującymi się w posiadaniu amerykańskiego rządu. Jeśli różnią się, pracodawcy są o tym informowani, a pracownicy zmuszeni do wyjaśnienia niezgodności.

Poradnik dla usługi SAVE, także dostępnej poprzez portal uscis.gov, daje korzystającym z niej agencjom szereg wskazówek, jak zmaksymalizować korzyści płynące z SAVE.

Dzięki programowi SAVE możliwe jest pełne poznanie statusu osób ubiegających się o korzyści majątkowe w celu zdetrminowania, którzy aplikanci mają do nich prawo.

comments powered by Disqus