USA - informacje

Nielegalni imigranci wygrywają w sądach pracy

Nielegalni imigranci wygrywają w sądach pracy

19.02.13 18:29 | Praca w USA
Jak możemy dowiedzieć się z niedawnego badania, większość sądów niższych instancji nie zwraca uwagi na status imigracyjny oskarżającego w przypadku sporów związanych z przestrzeganiem przez pracodawców przepisów prawa pracy.

Wydawać by się mogło, że nielegalni imigranci, którzy w swej pracy na terenie USA doświadczają niesprawiedliwego traktowania nie decydują się na sądowe pozwy z obawy o deportacje. Inne wnioski wyciągnąć jednak można z analiz przeprowadzonych przez profesora University of Illinois Michaela LeRoya.

Według profesora LeRoya sądy w zdecydowanej większości przypadków nie decydują się na wykorzystanie procesu związanego z prawem pracy jako okazję do egzekwowania praw imigracyjnych, związanych z legalnością pobytu ofiary w USA.

Badanie profesora LeRoya obejmuje okres od 2002 do 2012 roku i uwzględnia sprawy związane z prawem pracy zarówno na poziomie stanowym, jak i federalnym. Zgodnie z nim, nielegalni imigranci mają bardzo wysoki wskaźnik wygranych spraw związanych z przestrzeganiem przepisów o płacy minimalnej. Ci którzy wygrali takie sprawy nie tylko otrzymali wysokie odszkodowania, ale również zapewniono im ochronę przed próbami posługiwania się ich statusem imigracyjnych dla celów procesowych.

comments powered by Disqus