USA - informacje

Najnowsze dane nt. Zielonej Karty (2011)

20.10.12 17:52 | Wizy do USA
Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych opublikował najnowsze statystyki dotyczące Karty Stałego Pobytu. W posiadanie dokumentu zwanego także Zieloną Kartą weszło w ubiegłym roku 1 062 040 osób.

Wśród tych osób 90712 to Europejczycy. 13443 z nich pochodzi z Wielkiej Brytanii, która okazała się największym źródłem nowych posiadaczy Zielonej Karty w Europie. Na drugm miejscu pojawiły się Niemcy z ok. 2 razy mniejszą liczbą nowych właścicieli Zielonej Karty niż Wielka Brytania. 1533 Zielone Karty dostali Irlandczycy. Polacy otrzymali 6863.

Najliczniej reprezentowanym kontynentem wśród nowych posiadaczy Zielonej Karty jest Azja z 438580 osobami, w tym 87016 z Chin, 69013 z Indii i 57011 z Filipin. 100374 nowych rezydentów pochodzi z Afryki (najliczniej reprezentowana Etiopia - 13793), 333902 z Ameryki Północnej, w tym 143446 z Meksyku, który nie po raz pierwszy zajął pierwsze miejsce wśród krajów o najliczniejszej reprezentacji nowych posiadaczy Zielonej Karty. Z Ameryki Południowej trafiło do USA 86096 nowych rezydentów - najwięcej z Kolumbii (22635).

Blisko 700 tys. z nowych właścicieli Zielonej Karty uzyskało ją jako członkowie rodziny amerykańskiego obywatela, ok 140 tys. zakwalifikowało się dzięki zatrudnieniu na terenie USA (employment based immigration). Ok. 50 tys. dostało z kolei Zieloną Kartę poprzez Loterię Wizową. O tegorocznej więcej tutaj.

Pozostali nowi posiadacze Zielonej Karty to głównie uchodźcy i szukający na terenie USA azylu.

comments powered by Disqus