USA - informacje

Nagły wzrost liczby nieletnich uchodźców

20.10.12 08:52 | Wizy do USA
Od października ubiegłego roku amerykańskie służby ochrony granicy są świadkami bezprecedensowego wzrostu liczby pozbawionych opieki dzieci migrujących do Stanów. Dzieci z Salwadoru, Gwatemali i Hondurasu skarżą się na rosnącą przemoc i biedę w swoich rodzimym krajach.

Odpowiedzialne za przyjmowanie i opiekę nad takimi dziećmi Office of Refugee Resettlement (ORR), część Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, zanotowało w kwietniu br. rekordową liczbę 10 tys. dzieci pod swoimi skrzydłami.

W odpowiedzi na ten masowy napływ ORR otworzyło kilkanaście dodatkowych schronisk, w których mogliby przebywać nieletni migranci. Zaraz po przekroczeniu granicy kierowani są oni do placówek granicznej Customs and Border Protection (CBP). W początkowej fazie tej fali migracji nieprzygotowani Amerykanie zmuszeni byli do zatrzymywania dzieci w tymczasowych placówkach CBP, takich jak stacje patrolowe, nawet przez kilka tygodni.

Według raportu niezależnej organizacji Women's Refugee Commission, jeśli warunki do życia w tych krajach nie ulegną znaczącej poprawie, nie należy się spodziewać w najbliższej przyszłości zmiany w obserwowanych na granicy trendach.

Amerykański rząd jest odpowiedzialny za ochronę dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej bądź jakichkolwiek innych opiekunów. Dopóki tacy się nie znajdą, dzieci pozostają pod opieką ORR, a sprawa ich statusu prawnego pozostaje w toku.

comments powered by Disqus