USA - informacje

Jak imigracja zmienia amerykańskie społeczeństwo?

14.12.12 20:46 | Wizy do USA
Imigracja wyraźnie wpływa na rasową strukturę amerykańskiego społeczeństwa. Dziś aż 17% wszystkich amerykańskich obywateli to osoby pochodzenia latynoskiego.

Większość z tych 17 procent to Meksykanie, znaczna część to albo imigranci, albo dzieci imigrantów. Latynosi to najszybciej rosnąca w liczbę mniejszość w USA. Nawet gdyby ich dalsza imigracja całkowicie ustała, wciąż w roku 2030, dzięki wysokim wskaźnikom urodzeń, stanowić będzie ok. 30% amerykańskiego społeczeństwa.

Kolejne 5% procent wszystkich Amerykanów stanowią osoby pochodzenia azjatyckiego. Ta mniejszość także rośnie w liczbę szybciej niż amerykańskie społeczeństwo jako całość.

Stany Zjednoczone zamieszkuje prócz tego także ok. 11,1 mln nielegalnych imigrantów. Większość z nich pochodzi z Meksyku i Ameryki Południowej. Jest wśród nich także ok. milion Azjatów. Nielegalni imigranci głośno domagają się "zalegalizowania", najlepiej w postaci obywatelstwa. Taki ruch oznaczałby, że procentowy udział Latynosów w amerykańskim społeczeństwie natychmiast wzrósłby do ok. 20. W znacznym stopniu wpłynęłoby to także na demografię polityczną - zdecydowana większość imigrantów, zarówno legalnych jak i nielegalnych, popiera Demokratów i Baracka Obamę. Wielu obserwatorów uważa, iż to właśnie twarde stanowisko Mitta Romneya wobec imigrantów i niechęć wobec ich żądań o zalegalizowanie pobytu wpłynęło na jego niskie poparcie wśród mniejszości i wyborczą porażkę.

Przyznanie nielegalnym imigrantom obywatelstwa powiększyłoby liczebność amerykańskiego społeczeństwa o 3%. Większość nowych obywateli stałaby się zwolennikami Partii Demokratycznej.

comments powered by Disqus