USA - informacje

Imigranci w USA szybko się asymilują

04.03.13 22:05 | Wizy do USA
Wśród krytyków współczesnych imigrantów żyjących na amerykańskiej ziemi bardzo często pojawiają się oskarżenia o oporną asymilację przybyszów. Ich zdaniem imigranci wcale nie myślą o staniu się częścią amerykańskiego społeczeństwa. Zupełnie co innego pokazuje jednak najnowsze badanie think tanku Pew Research Center.

Opublikowana końcem lutego analiza Pew Research Center wskazuje, że imigranci w USA potrzebują ledwie jednej generacji, by poczynić ogromny finansowo-społeczny krok naprzód, kupić dom, rozpocząć naukę w college'u etc. Szybko także uczą się języka angielskiego, poznają amerykańską kulturę, równocześnie nie zapominając o kulturze swojego rodzimego kraju.

Badania, oparte o dane U.S. Census Bureau, opierają się w głównej mierze na porównywaniu sytuacji ekonomicznej "najświeższych" imigrantów z ok. 20 milionami urodzonych już w USA dorosłych dzieci imigrantów - drugą generacją. Porównanie to wyraźnie pokazuje, że już w kolejnym pokoleniu po przybyciu do USA pozycja ekonomiczna i społeczna imigrantów znacznie wzrasta. Mediana rocznych zarobków imigrantów pierwszej generacji wynosi ok. 46 tys. dolarów, imigrantów drugiej generacji - 58 tys.

Podobnie sprawy mają się z kwestią tożsamości. Aż 6 na 10 imigrantów drugiej generacji uważa się za "typowych Amerykanów". W przypadku pierwszej generacji są to zwykle 3 osoby na 10. Warto jednak podkreślić, że mimo rosnącego współczynnika amerykanizacji, imigranci pozostają w bliskim związku z macierzystą kulturą, często ucząc się języka swoich rodziców.

Szacuje się, że w roku 2050 już 37% wszystkich Amerykanów stanowić będą imigranci oraz dzieci imigrantów.

comments powered by Disqus