USA - informacje

Imigranci potrzebni do opieki nad starszymi

Imigranci potrzebni do opieki nad starszymi

21.02.13 22:57
Zgodnie z najnowszym badaniem Institute for Women's Policy Research (IWPR), w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej potrzebni są imigranci, którzy mogliby zajmować się osobami starszymi.

W roku 2010, z którego pochodzą najnowsze dostępne dane, liczba wszystkich pracowników zajmujących się bezpośrednią opieką nad osobami starszymi/niepełnosprawnymi/chorymi etc. wynosiła 3,4 mln. Do roku 2018 takich pracowników będzie już 4,8 mln. W największym stopniu, bo aż o 50%, wzrośnie liczba opiekunów domowych.

Imigranci stanowią już dziś ok. 28% osób zajmujących się opieką, a ponad 20% z nich to nielegalni imigranci (nie posiadający pozwolenia na przebywanie i pracę w USA). W związku z tym IWPR proponuje kilka kroków, które należy przedsięwziąć, by pracownicy opieki z zagranicy pozostali w USA. Wśród nich między innymi umożliwienie im legalizacji pobytu w kraju oraz utworzenie systemu, który pozwoliłby tym przebywającym w Stanach na wizach tymczasowych zmienić status na stałą rezydenturę (zielona karta).

comments powered by Disqus