USA - informacje

Imigranci-obywatele zarabiają więcej

Imigranci-obywatele zarabiają więcej

16.09.12 12:45 | Wizy do USA
Jak można dowiedzieć się z badań przeprowadzonych przez Migration Policy Institute (MPI), naturalizacja przyczynia się do wzrostu płac imigrantów przebywających w Stanach Zjednoczonych. Wzrost szacowany jest na ok. 5%.

Raport zatytułowany The Economic Value of Citizenship for Immigrants in the United States (ang. Ekonomiczna wartość obywatelstwa dla imigrantów w Stanach Zjednoczonych) poświęcony jest analizie wpływu obywatelstwa na imigrantów, biorąc pod uwagę szereg badań porównujących zarobki imigrantów posiadających tylko Kartę Stałego Pobytu, a tych, którzy zdecydowali się na przyjęcie obywatelstwa. Wskazują one na różnicę w zarobkach na korzyść tej drugiej grupy, która jeszcze pogłębiła się w czasach kryzysu ekonomicznego w USA.

- Ta 5-procentowa różnica w płacach może być nawet większa dla osób pochodzenia hiszpańskiego i kobiet - uważa Madeleine Sumption, analityk polityczny z MPI.

Ponad 8 milionów legalnych imigrantów ma prawo ubiegać się o amerykańskie obywatelstwo, według danych Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego.

Naturalizacja oznacza uzyskanie przez legalnie przebywającego na terenie Stanów Zjednoczonych imigranta obywatelstwa. To najwyższy stopień związku z USA, zapewniający pełnię praw obywatelskich. Więcej o wymaganiach jakie musi spełnić posiadacz Zielonej Karty, by ubiegać się o obywatelstwo tutaj (strona USCIS, materiały w języku angielskim).

comments powered by Disqus