USA - informacje

Coraz więcej zagranicznych studentów w USA

13.11.12 10:53 | Nauka w USA
Wzrasta liczba cudzoziemców na amerykańskich uczelniach. 764 495 – ta liczba osiągnięta została w dużej mierze dzięki przyjezdnym z Chin i Arabii Saudyjskiej. Najświeższe raporty wskazują także, iż rośnie liczba amerykańskich studentów uczących się poza granicami kraju. W latach 2010-2011 za granicą studiowało 273 996 Amerykanów.

O 50% wzrosła liczba studentów z Arabii Saudyjskiej – wynik ten to w znacznej mierze rezultat polityki króla Abdullaha. The University of Southern California nadal pozostaje najbardziej obleganą uczelnią przez obcokrajowców. W ubiegłym roku zwerbowała 9269 studentów. 14 z 20 szkół wyższych rekrutujących największą liczbę przyjezdnych to placówki prowadzone przez University of Illinois w Urbana-Champaign. Głównym celem wędrówek studentów-obcokrajowców pozostają także Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania. Największy przyrost studentów z USA odnotowały Korea Płd. i Indie. Największy spadek dotknął natomiast Meksyk i Japonię, gdzie program został przerwany przez tsunami i trzęsienia ziemi. 

Z badań jakie przeprowadził Institute of International Education (IIE) wynika, że amerykańscy studenci nie rozwijają umiejętności niezbędnych na międzynarodowym rynku pracy. Prezydent IIE wezwał w związku z tym do wysłania większej liczby rodzimych studentów na studia za granicą. Dodał także, że wzrost liczby ich kolegów z innych krajów może zrównoważyć efekty niskiego udział Amerykanów w programach edukacji za granicą. Jego zdaniem, często może to być także dla młodych Amerykanów jedyna okazja do kontaktu z przedstawicielami innych narodów.

Co ciekawe, badania przeprowadzone przez Journal of International and Intercultural Communication świadczą, że studenci zza granicy są do pewnego stopnia rozczarowani kontaktem z kolegami z USA. 38% grupy 454 osób nie utrzymuje bliższych kontaktów z amerykańskimi studentami a 27% było z nich wręcz niezadowolonych. Najbardziej krytyczną grupą są młodzi ludzie z Chin i wschodniej Azji.

Dla gospodarki USA zaletą napływu studentów z obcych krajów jest regularne opłacanie przez nich czesnego. Taki napływ gotówki paradoksalnie umożliwia wsparcie amerykańskich uczelni dla rodzimych studentów. Raport IIE i badania NAFSA szacują, że dzięki obcokrajowcom do Stanów wpłynęło ok. 22 mld $, obejmujących czesne i koszty utrzymania.

comments powered by Disqus