USA - informacje

Białe niemowlęta po raz pierwszy w mniejszości

Białe niemowlęta po raz pierwszy w mniejszości

01.08.12 09:33 | USA na co dzień
Opublikowane niedawno przez rządową agencję United States Census Bureau dane dotyczące nowo narodzonych dzieci w Stanach Zjednoczonych wykazały, iż po raz pierwszy w historii więcej niż połowa noworodków pochodzi z zamieszkujących USA mniejszości.

Odsetek dzieci ras innych niż biała, które nie skończyły 1. roku życia wzrósł od kwietnia 2010 do lipca 2011 do 50,4%, podczas gdy odsetek białych dzieci z wyłączeniem tych pochodzenia hiszpańskiego spadł do 49,6%.

W sumie liczebność mniejszości w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 2% do 114 milionów - stanowią wiec one 36,6% amerykańskiej populacji.

Według specjalistów jedną z głównych przyczyn szybszych niż przypuszczano zmian w tym zakresie jest masowa imigracja z Ameryki Południowej i obszaru Karaibów.

Badania wykazały też, iż mimo ogólnego powiększania się odsetka mniejszości, wiele ważnych grup obrokrajowców, w tym Hiszpanie i Azjaci, notuje coraz niższy przyrost naturalny. W przypadku Hiszpanów spadł on z 4,2 do 2,5%. Jeszcze bardziej spadł jednak przyrost naturalny wśród białej ludności. Oba spadki mają związek z recesją gospodarczą w USA, w wyniku której wiele kobiet zdecydowało się na odłożenie planów macierzyńskich na później.

comments powered by Disqus