USA - informacje

Amerykańska klasa średnia coraz uboższa

Amerykańska klasa średnia coraz uboższa

13.09.12 09:26 | Praca w USA
Jak przekonuje najnowszy raport spisu ludności, amerykańska klasa średnia zarabia coraz mniej. Spadajace zarobki przyczyniają się do powiększania się liczby osób żyjących poniżej progu ubóstwa. A to właśnie klasa średnia, zdaniem specjalistów, zdecyduje o wyniku listopadowych wyborów prezydenckich.

Średnie zarobki w 2011 roku kształtowały się na poziomie 50 054 dolarów. Były więc o 1,5 proc. niższe niż w roku 2010. Eksperci wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymieniają wciąż wysoką, utrzymującą się na poziomie powyżej 8% stopę bezrobocia, stagnację na rynku płac i związaną z cięciami budżetowymi coraz mniejszą pomoc rządową. W stanach zmagających się z największymi kłopotami znacznie zredukowano między innymi Medicaid i szereg ulg podatkowych.

Poniżej granicy ubóstwa wyliczonej na poziomie 23 021 dolarów dla 4-osobowej rodziny żyło w 2011 roku 15 proc. Amerykanów (ok. 46 mln ludzi), czyli podobnie jak w roku ubiegłym. Ponadto po załamaniu rynku nieruchomości ok. 7 milionów Amerykanów straciło domy. W 2012 liczba takich Amerykanów może osiągnąć rekordowy poziom

Najbiedniej wypadają przede wszystkim stany południowe i zachodnie, w tym Arizona, Teksas i Nowy Meksyk.

comments powered by Disqus