USA - informacje

Amerykanie mniej boją się imigrantów

12.10.12 19:40 | Wizy do USA
Ubyło Amerykanów, którzy w zdążających do Stanów Zjednoczonych imigrantach dostrzegają "wielkie zagrożenie" - wykazał sondaż przeprowadzony w maju, czerwcu i sierpniu br.

W roku 1994 na pytanie, czy imigranci stanowią "wielkie zagrożenie" dla USA twierdząco odpowiadało 72% ankietowanych; w sondażu przeprowadzonych w tym roku ten odsetek wyniósł 40%.

Pierwszy raz od 18 lat liczba Amerykanów czujących się zagrożonymi przez imigrantów spadła poniżej 51%.

Sondaż wskazał również na silną międzypartyjną zgodę, że reforma systemu imigracyjnego jest potrzebna. Na pytanie, czy popierają reformę, która "poprawiłaby bezpieczeństwo amerykańskich granic, doprowadziłaby do karania pracodawów zatrudniających nielegalnych imigrantów oraz "wyrzucania" z kraju tych ostatnich bądź zobowiązywania ich do udziału w programie, który dałby im obywatelstwo, ale wiązałby się też ze spłatą niezapłaconych wcześniej podczas nielegalnej pracy podatków", 87% Republikanów, 76% niezależnych i 75% Demokratów odpowiedziało twierdząco.

comments powered by Disqus