USA - informacje

Alarmujący wzrost liczby oszustów podatkowych

Alarmujący wzrost liczby oszustów podatkowych

01.07.12 10:24
Internal Revenue Service (IRS), agencja rządowa zajmująca się ściąganiem podatków, poinformowała o znacznym wzroście liczby oszustów podatkowych. Specjalny system służący do wykrywania nieprawidłowości w nadsyłanych do IRS zeznaniach doszukał się ich ponad 2 mln - to o 72% więcej niż w roku poprzednim.

Jednym z najczęściej notowanych przewinień jest ukrywanie dochodów za granicą. Posiadania oszczędności i aktywów finansowych w różnej formie za granicą jest legalne, tak długo jednak, gdy IRS zostanie poinformowany o nich wszystkich w rozliczeniu podatkowym. Kolejną popularną praktyką jest fałszertwo tożsamości - umyślne posługiwanie się danymi osobowymi i pozostałymi danymi należącymi do innej osoby. Raport IRS informuje o 450 tys. przypadkach fałszerstwa tożsamości.

Ukrywanie przed IRS dochodów i inne praktyki stosowane w celu uniknięcia płacenia podatków są w USA surowo karane - w grę wchodzi więzienie i wysokie grzywny, przekraczające nawet połowę nieopodatkowanej kwoty.

IRS podlega Departamentowi Skarbu Państwa. Zatrudnionych jest w nim ponad 100 tys. pracowników. Odpowiada za ściąganie podatków i praktyczne funkcjonowanie prawa podatkowego. Obecnie na czele IRS, od 14 marca 2008 roku, stoi Douglas H. Shulman.

comments powered by Disqus