USA - informacje

40% nielegalnych imigrantów może zaważyć na negocjacjach

23.03.13 19:00 | Wizy do USA
Wśród 11 milionów nielegalnych imigrantów w Stanach, ok. 40% to osoby, które amerykańską granicę przekroczyły legalnie, lecz w późniejszym czasie nie opuściły USA po wygaśnięciu ich wiz. Poradzenie sobie z tym problemem jest jednym z najważniejszych zadań, jakie postawili przed sobą pracujący nad reformą systemu imigracyjnego.

Do tej pory amerykańskie władze nie koncentrowały się w poważnym stopniu na osobach łamiących wizowe reguły. Nie bez konsekwencji. Kilkunastu z terrorystów zamieszanych w zamachy z 11 września 2001 roku przekroczyło amerykańską granicę legalnie i pozostało w kraju po wygaśnięciu ważności wiz.

Rowijane po wspomnianych wyżej zamachach programy bezpieczeństwa na lotniskach okazały się dość skuteczne, ale wciąż nie istnieją podobne mechanizmy wobec osób, które pozostały w USA po wygaśnięciu ich wiz.

Propozycje reform imigracyjnych przewidują wzmocnienie ochrony granic w celu zmniejszenia liczby nielegalnych imigrantów. To oznacza także walkę z osobami nie opuszczającymi USA po wygaśnięciu wizy. Według części obserwatorów kwestia ta może być jedną z decydujących podczas międzypartyjnych negocjacji nad reformą, która przewiduje m.in. zwiększenie liczby wiz tymczasowych i zielonych kart dla pracowników z zagranicy oraz utworzenie drogi do obywatelstwa dla nielegalnych imigrantów już w USA. 

comments powered by Disqus