USA - informacje

Ponad 300 poprawek do projektu ustawy imigracyjnej

13.05.13 20:08 | Wizy do USA
Od ubiegłego czwartku senacka komisja Senate Judiciary Committee analizuje w sumie ponad 300 różnorakich poprawek do ogłoszonego miesiąc temu projektu ustawy reformującej amerykański system imigracyjny. Komisja głosować będzie nad poprawkami w trakcie co najmniej kilkunastu spotkań. Od tego, które poprawki zostaną przez nią przyjęte zależy, czy projekt ustawy zostanie poparty przez obie izby Kongresu oraz prezydenta Obamę.

Choć poprawki dotyczą wielu różnych kwestii, pięć wydaje się szczególnie istotnych i dzielących decydentów Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej:

Prawa imigracyjne dla małżeństw osób tej samej płci - Demokraci z Senate Judiciary Committee popierają ideę przyznania praw migracyjnych wiążących się z wejściem w życie ustawy małżeństwom homoseksualnym, ale Republikanie ostrzegają, że taki krok, wobec silnego sprzeciwu ich partii, bardzo ograniczy szanse przyjęcia ustawy przez obie izby Kongresu.
 
Wzmocnienie bezpieczeństwa granic - wiele Republikanów uważa, iż ustawa nie proponuje wystarczająco dużo środków wzmacniających ochronę amerykańskich granic. W ostatnich latach nielegalni imigranci wciąż mogli w wielu miejscach stosunkowo swobodnie przedostawać się na teren Stanów Zjednoczonych. Kilkanaście z poprawek zakłada całkowite upewnienie się, że granice są bezpieczne, nim zaoferuje się nielegalnym imigrantom ścieżkę do uzyskania stałej rezydentury.
 
Droga do obywatelstwa - według wielu grup imigranckich oraz Demokratów 13-letni proces uzyskiwania amerykańskiego obywatelstwa przez nielegalnego imigranta jest zbyt długi, skomplikowany i drogi. Poprawki skracające ten okres mogą jednak ograniczyć republikańskie poparcie.
 
Kto skorzysta ze zmian w prawie - Republikanom zależy na ograniczeniu liczby nielegalnych imigranów, których obejmie ustawa. Według jednej z poprawek nie obejmowałaby ona osób o bardzo niskich dochodach, kwalifikujących się do otrzymywania pomocy społecznej.
 
Zwrot w kierunku imigracji pracowniczej - ustawa zakłada wyeliminowanie licznych opcji wiz rodzinnych. Powiększona zostanie za to pula wiz pracowniczych, takich jak H-1B oraz zielonych kart przyznawanych przez zatrudnienie. Likwidacji ulegnie też Loteria Wizowa. Niektóre poprawki opracowane zostały z myślą o ograniczeniu tych tendencji, a inne o ich dalszym zaostrzeniu.
 
Więcej o podstawowych założeniach projektu ustawy migracyjnej i jak poprawi ona sytuację starających się o wyjazd do USA (łatwiejszy dostęp do wiz niemigracyjnych i zielonych kart) Polaków przeczytasz tutaj.
comments powered by Disqus